Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 801,5 milions d’euros el 2017, un 12,8% més


02/02/2018
  • El grup supera tots els seus objectius i estableix les bases del Pla Director.
  • Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) augmenten un 5,5% en termes interanuals i comparables1 (5,2% exTSB).
  • El crèdit viu va créixer un 4,6%1 (1,2% exTSB), impulsat per la forta activitat en pimes i la nova producció d’hipoteques.
  • La ràtio de cobertura dels actius problemàtics assoleix el 54,7%2 proforma, després de la implementació d’IFRS9 el gener de 2018.
  • La ràtio de CET1 fully loaded se situa en el 12,8% i amb la implementació d’IFRS9 se situarà en el 12,0%.
  • El Consell d’Administració aprova el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,05 euros per acció, que se suma als 0,02 euros que ja es van repartir. El payout augmenta al 49% des del 40% del 2016.

I segueix la roda de premsa per Twitter amb el hashtag #ResultatsSabadell.

El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici 2017 amb un benefici net atribuït de 801,5 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 12,8% anual i del 33,9% exTSB, i demostra la fortalesa del seu negoci. Aquests resultats són conseqüència d’un fort augment dels ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) que han augmentat un 5,5% en termes interanuals i comparables1 (5,2% exTSB).

El marge de clients manté la seva fortalesa en el 2,80%, com a resultat de la gestió comercial, i el marge d’interessos creix en termes interanuals i comparables1 un 4,9% interanual (2,9% excloent-ne TSB).

Els ingressos per comissions reflecteixen un creixement interanual del 7,4% a tipus de canvi constant (10,3% sense considerar TSB) i intertrimestral del 5,7% (6,6% sense considerar TSB). En termes interanuals, destaca el bon comportament de les comissions de gestió d’actius.

Els costos se situen en 2.723,0 milions d’euros a desembre de 2017, dels quals 59,3 milions d’euros corresponen a conceptes no recurrents. L’increment interanual del 2,2% correspon als costos extraordinaris de tecnologia de TSB ja previstos. La ràtio d’eficiència3 del grup tanca l’any en el 50%.

Les dotacions a insolvències i altres deterioraments pugen a 2.196,4 milions d’euros en tancar l’exercici 2017 (2.107,6 milions d’euros sense considerar TSB) respecte als 1.427,1 milions d’euros en tancar l’exercici 2016 (1.399,0 milions d’euros sense considerar TSB). L’any 2017 incorpora els beneficis extraordinaris generats per les operacions corporatives l’aportació de les quals queda neutralitzada per la realització de dotacions addicionals per un import brut de 900 milions d’euros.

Creixement en crèdit i líders en qualitat de servei

El crèdit viu del grup creix un 4,6% interanual comparable1. El crèdit de nova producció a empreses augmenta un 10,7% fins als 16.925 milions d’euros; i els préstecs hipotecaris nous milloren un 7,5% fins als 3.299 milions d’euros. També s’incrementa el finançament al consum, un 17,4% fins als 1.929 milions d’euros (dades que sumen el negoci de Sabadell Consumer Finance). La inversió creditícia bruta viva tanca l’exercici 2017 amb un saldo de 137.522 milions d’euros (102.119 milions d’euros Ex TSB).

Al llarg del 2017, l’activitat de captació d’empreses i particulars ha estat intensa, amb un total de 512.460 clients nous. Per segments, el grup ha captat 383.300 nous clients particulars; 267.767 noves nòmines; i 129.160 empreses.

Aquest augment de clients es produeix, a més, amb una qualitat de servei que supera la mitjana del sector. Banc Sabadell consolida el lideratge en experiència de client en pimes i grans empreses. El nivell de qualitat de servei segons els estudis de STIGA, EQUOS se situa en el 7,8, mentre que la mitjana del sector es troba en el 7,03. L’indicador NPS (Net Promoter Score) indica que Banc Sabadell és el número #1 per a les grans empreses i les pimes; i el número #2 en banca personal. L’indicador NPS, calculat per Accenture, es basa en la següent pregunta: “En una escala de 0 a 10, on 0 és del tot improbable i 10 és altament probable, quina probabilitat hi ha que recomani Sabadell a un conegut?”.

Millora la quota de mercat dels diferents productes a Espanya. En empreses, destaquen l’operativa de TPVs, on la quota de Banc Sabadell s’incrementa el 2017 fins al 15,33% respecte al 14,15% de 2016, i la de crèdit documentari, que se situa en el 32,09% en tancar l’any, des del 31,32% de fa 12 mesos. Augmenta també la quota de crèdit fins l’11,59% des de l’11,17%. En particulars, en el segment d’assegurances de vida, la quota millora fins al 5,43% en tancar el 2017 des del 5,10% de 2016; fons d’inversió, fins al 6,25% des del 6,00%; i dipòsits llar, fins al 6,10% des del 6,06%.

Els recursos de clients creixen, tant dins com fora de balanç, un 5,0%1. Els recursos de clients en balanç totalitzen 132.096 milions d’euros (97.686 milions d’euros sense considerar TSB), fet que suposa un creixement del 2,9% interanual i del 0,8% intertrimestral comparable1, impulsats pel creixement dels comptes vista en l’any i els dipòsits a termini en el trimestre.

Els recursos de fora de balanç pugen a 45.325 milions d’euros i creixen un 11,6% respecte a l’any anterior (un 0,4% en termes intertrimestrals), gràcies principalment a les entrades netes de fons d’inversió que van augmentar un 21,2% interanual, fins als 27.375 milions d’euros en tancar el 2017.

Els saldos de comptes a la vista pugen a 98.020 milions d’euros (68.039 milions d’euros sense considerar TSB) representant un increment comparable1 del 12,0% interanual (15,0% sense considerar TSB).

Els actius totals del grup Banc Sabadell pugen a 221.348 milions d’euros, fet que implica una pujada del 10,2% comparable1 (+7,3% exTSB).

El repartiment de dividend s’incrementa fins un payout del 49%   

El Consell d’Administració ha aprovat el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,05 euros per acció, que se sumen als 0,02 euros per acció ja distribuïts. En total, 0,07 euros per acció, fet que suposa un augment del payout fins al 49% des del 40% del 2016.

Banc Sabadell ofereix una sòlida posició de capital, amb una ràtio de Common Equity Tier 1 (CET1) phase-in del 13,4% i fully loaded del 12,8% el 31 de desembre de 2017. Amb la implementació d’IFRS9, la ràtio CET1 fully loaded proforma se situa en el 12,0%. El requeriment a nivell consolidat exigeix a Banc Sabadell de mantenir una ràtio mínima de Common Equity Tier 1 (CET1 phase-in) del 8,3125%.

Al llarg del trimestre, Banc Sabadell ha acudit al mercat amb èxit en diverses ocasions, com en l’emissió de 400 milions d’euros d’AT1 amb cupó del 6,125% (37,5pb per sota de l’emissió prèvia del maig), que va permetre de completar el bucket de l’1,5% d’AT1 amb un cost mitjà del cupó del 6,37%.

A més, durant el trimestre es van emetre també 1.000 milions d’euros de deute senior unsecured amb un cupó del 0,875% i venciment a 5 anys, la primera emissió senior des del 2013, i la primera amb investment grade per totes les agències de rating des del 2012. Aquesta operació va permetre d’enfortir la posició de liquiditat i generar passius potencialment elegibles para MREL. TSB ha protagonitzat també la seva primera emissió de cèdules hipotecàries: 500 milions de lliures amb un cupó Libor 3M + 24 pbs i venciment a 5 anys.

Solvia Desarrollos Inmobiliarios i cobertura en el 54,7% proforma

Banc Sabadell ha creat una nova línia de negoci, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, que inclou 1.252 milions d’euros en actius gestionats amb un valor net de 683 milions d’euros. Els objectius d’aquest nou negoci passen per optimitzar i millorar encara més el servei promotor; desenvolupar una nova línia de negoci que generarà noves fonts sostenibles d’ingressos; obrir i diversificar l’actual base de clients de promotors immobiliaris; i potenciar la valoració del negoci promotor. A més, gràcies a Solvia Desarrollos Inmobiliarios, la contribució de sòl en la composició d’actius adjudicats ha descendit del 41% al 34%. Mentrestant, Solvia segueix desenvolupant el seu negoci habitual amb èxit. Les vendes d’actius immobiliaris han generat un benefici mitjà de l’1,4% en el trimestre. D’ara endavant, no esperem pèrdues en la venda d’actius adjudicats.

D’aquesta manera, els actius problemàtics es redueixen en 3.443 milions d’euros durant l’exercici (1.802 milions de dubtosos i 1.642 milions d’adjudicats, incloent-hi Solvia Desarrollos Inmobiliarios). Reducció també de la ràtio de morositat del grup, que se situa en el 5,14% (6,57% exTSB). La cobertura d’actius problemàtics se situa en un 49,76%2, amb una cobertura de dubtosos del 45,74%2, i una cobertura dels actius adjudicats del 54,08%. Amb la implantació d’IFRS9, la cobertura d’actius problemàtics proforma se situarà en el 54,72%2.

Transformació Digital: els clients digitals augmenten un 10%

Els clients digitals augmenten un 10% del principi d’any ençà i ja son 4,4 milions d’usuaris en canals remots. Els que hi accedeixen a través del mòbil s’han incrementat un 17%, fins als 3,3 milions, i el 20% de les vendes a Espanya ja són digitals, percentatge que s’eleva al 59% al Regne Unit.

Aquestes dades són el fruit del compromís ferm amb la transformació digital, que ha dut 750.000 clients al programa Gestió Activa a Espanya, i a proporcionar una oferta digital amb noves capacitats per proporcionar la millor experiència d’usuari, com el reconeixement facial en els terminals iPhoneX o els enviaments múltiples de diners a Bizum.

Segons l’Informe del Comportament Financer dels particulars a Espanya 2017, elaborat por FRS Inmark, el 44,4% del mercat de clients estudiat són digitals financers, això és, usuaris que utilitzen la banca per internet o la banca mòbil amb la seva entitat principal. Banc Sabadell supera la mitjana del mercat, amb la meitat  dels seus clients categoritzats com a digitals financers.

Fets destacats del trimestre

Banc Sabadell comunica que el Consell d’Administració ha acordat traslladar el seu domicili social

En data 5 d’octubre de 2017, el Consell d’Administració de Banc Sabadell, en sessió extraordinària celebrada, acorda traslladar el seu domicili social a l’Avinguda Òscar Esplà núm. 37 d’Alacant.

El Consell d’Administració acorda la distribució d’un dividend complementari de 0,05 euros

El Consell d’Administració ha acordat en data 1 de febrer de 2018 el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,05 euros per acció, que se suma als 0,02 euros ja repartits. El payout augmenta al 49% des del 40% del 2016.

Presentació del Pla Director 2018-2020

Banc Sabadell presentarà les línies mestres del seu Pla Director 2018-2020 el proper dia 23 de febrer a Londres. El principal objectiu serà l’augment de la rendibilitat, i els seus pilars seran l’evolució positiva del negoci bancari; una marca reconeguda amb els millors nivells en la qualitat de servei; lideratge en pimes; més eficiència a Espanya; bon nivell de cobertura d’actius problemàtics; fort creixement internacional; tecnologia a l’avantguarda i bon posicionament per aprofitar la pujada dels tipus d’interès.

Emissió de capital addicional Tier 1 per 400 milions

Banc Sabadell va col·locar el 13 de novembre passat una emissió de bons contingents convertibles, 'CoCos', per import de 400 milions d’euros a un cupó del 6,125% que pot ésser computat com a capital addicional Tier1 (AT1). Aquesta operació va permetre de completar el bucket de l’1,5% de Tier1 i enfortir encara més la solvència del grup.

Llançament de Banca de Particulars a Mèxic

A principis del mes de novembre, Banc Sabadell va anunciar la posada en marxa a partir d’aquest mes de gener del 2018 del seu negoci de banca de particulars a Mèxic. Un model cent per cent digital per al qual es va anunciar una inversió de 54 milions d’euros.

Banc Sabadell informa sobre els requeriments mínims prudencials de capital per al 2018 exigits pel Banc Central Europeu

En data 14 de desembre de 2017, Banc Sabadell informa que ha rebut la comunicació del Banc Central Europeu respecte als requeriments mínims prudencials de capital que li són aplicables per al 2018 resultants del procés de revisió i avaluació supervisora (SREP), de la qual resulta que Banc Sabadell supera els límits exigits, per la qual cosa no té limitacions en les distribucions en forma de dividends, de retribució variable i pagaments de cupó als titulars dels valors de capital de nivell 1 addicional.

El requeriment a nivell consolidat exigeix a Banc Sabadell de mantenir una ràtio mínima de Common Equity Tier I (CET1 phase-in) del 8,3125% i una ràtio de capital total phase-in mínima d’11,8125%. Aquestes ràtios inclouen el mínim exigit per Pilar 1 (4,50%), el requeriment de Pilar 2 (1,75%), el matalàs de conservació de capital (1,875%) i el requeriment derivat de la seva consideració com a entitat d’importància sistèmica (0,1875%).

A desembre de 2017, la ràtio de capital CET1 phase-in se situa en el 13,4% i la ràtio de capital total phase-in en el 16,1%.

Primera inversió del hub de negocis digitals, Innocells

InnoCells, el hub de nous negocis digitals de Banc Sabadell, va coliderar a l’octubre la seva primera ronda d’inversió. Va ser en la britànica Bud, la plataforma líder en la integració de solucions i productes financers en un únic marketplace. La startup va aixecar un total d’1,5 milions de lliures (uns 1,6 milions d’euros) de capital llavor procedent de diferents inversores. InnoCells va dur a terme la inversió a través del seu vehicle de corporate venture, InnoCapital, destinat a fer inversions estratègiques de caràcter digital i tecnològic en negocis en fase seed, sèries A i B, sempre relacionats amb àrees d’interès per al grup Banc Sabadell.

Banc Sabadell completa la venda del 100% del capital social de HI Partners Holdco Value Added, S.A.U. a Halley Bidco, S.L.U.

En data 22 de desembre de 2017, Banc Sabadell va informar que la seva societat filial Hotel Investment Partners, S.L. va completar la venda del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, S.A.U., la seva plataforma de gestió hotelera, a Halley Bidco, S.L.U., entitat controlada per fons assessorats per The Blackstone Group International Partners LLP.

(1) Calculat sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent-ne Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i la cartera de Mortgage enhancement. El creixement del crèdit viu exclou l’impacte de l’EPA (ie. El 80% de l’exposició problemàtica de l’EPA el risc del qual és presentat com a crèdit viu i el compte a cobrar).

(2) Exclou les provisions per clàusules sòl.

(3) Per al càlcul d’aquesta ràtio, s’ha aïllat la comissió cobrada per BanSabadell Vida pel contracte de reassegurança amb Swiss Re Europe i l’ingrés generat per l’early call del Mortgage Enhancement de TSB.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.