Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 370 milions d’euros fins al tercer trimestre (+82,4%) i se situa en línia amb tots els objectius del seu pla estratègic


27/10/2021
  • El marge recurrent de l'entitat (marge d'interessos + comissions – costos recurrents) creix el 12,56% interanual i el 5,4% durant el trimestre
  • TSB contribueix positivament als resultats consolidats del grup amb 82 milions d'euros fins al setembre (22,1% del total), respecte a 155 milions de pèrdues del 2020
  • El pla dʻajust obté suport del 100% de la representació sindical. Acompanyat de mesures addicionals de contenció de costos, suposarà uns estalvis de 130 milions dʻeuros anualsEl grup Banc Sabadell ha tancat el mes de setembre del 2021 amb un benefici net atribuït de 370 milions d'euros, cosa que representa un increment interanual del 82,4%. El benefici net atribuït Ex TSB assoleix els 288 milions respecte als 358 del 2020 que incloïen la plusvàlua neta extraordinària de 293 milions per la venda de Sabadell Asset Management.

Així mateix, el marge recurrent de l'entitat (marge d'interessos + comissions – costos recurrents) presenta un creixement del 12,6% interanual i del 5,4% durant el trimestre. En opinió del conseller delegat, César González-Bueno “Els resultats del tercer trimestre estan en línia amb tots els objectius del nostre pla estratègic per a la transformació de l'entitat”, qui alhora s'ha referit al “creixement de la nostra activitat comercial i a la bona evolució de TSB”.

Per la seva banda, el director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha destacat que “estem satisfets amb l'evolució de tots els epígrafs del compte de resultats: marge d'interessos, comissions, costos recurrents i provisions i amb la nostra sòlida posició de solvència, en línia amb els objectius que ens hem marcat”.

Els ingressos (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 3.633 milions, un 2,5% més en termes interanuals. En la comparativa trimestral, l'augment és de l'1,5%. El marge d'interessos creix interanualment un 0,7% fins als 2.563 milions, mentre que durant el trimestre augmenta un 2,9% i arriba als 877 milions d'euros.

Les comissions netes arriben a la xifra de 1.070 milions d'euros, cosa que representa un creixement del 7,0% interanual pel bon comportament de les comissions de serveis, així com de fons d'inversió. Durant el trimestre baixen un 1,9% per les comissions de servei, que es veuen condicionades per l'estacionalitat i afectades per la venda del negoci de dipositaria.

Estalvis anuals de 130 milions d’euros

Els costos recurrents mostren una reducció del 2,9% respecte a l'any anterior per la millora en despeses de personal a Espanya i de despeses generals a TSB. En la comparativa trimestral, el descens és de l'1%. Després de l'acord assolit amb el 100% de la representació sindical en la mesa negociadora el 15 d'octubre passat, l'execució de la segona fase del pla d'eficiència a Espanya, acompanyada d'altres mesures addicionals de contenció de costos, suposarà uns estalvis anuals de 130 milions d’euros.

Producció hipotecària superior als nivells prepandèmia
El crèdit viu de Banc Sabadell tanca el mes de setembre del 2021 amb un saldo de 152.438 milions d'euros (110.488 milions ExTSB). El creixement de la inversió aïllant l’impacte de l’EPA és del 5,9% interanual impulsat pel bon comportament de les hipoteques a Espanya i TSB, així com per la bona dinàmica del crèdit comercial a empreses, pimes i autònoms a Espanya. Durant el trimestre es manté estable (-0,1%).

La producció hipotecària a Espanya continua la tendència positiva a Espanya i arriba als 1.372 milions d'euros després d'augmentar un 33% en termes interanuals i superar els nivells prepandèmia. Per la seva banda, la producció al Regne Unit arriba als 2.197 milions de lliures, un 19% més que en el mateix període de l'any anterior.

El 30 de setembre s'han disposat prop de 9.000 milions d'euros de finançament ICO d'un total de 13.500 milions concedits. Pel que fa a les moratòries a Espanya, n’ha vençut el 90% del saldo vigent. Així, del total de 3.246 milions d'euros concedits en queda un saldo viu de 350 milions. Al Regne Unit, dels 4.816 milions de lliures concedits en moratòries, en queden en vigor 94 milions.

En tancar el setembre, els recursos de clients en balanç totalitzen 157.930 milions d'euros (116.421 milions ExTSB) i presenten un creixement del 6,6% interanual (4,5% Ex TSB). Durant el trimestre, aquest creixement és del 0,4% (tant a nivell grup com Ex TSB).

Els saldos de comptes a la vista pugen fins a 142.292 milions d'euros (102.904 milions ExTSB), amb un increment del 12,7% interanual (11,4% exTSB) i de l'1,6% (2,1% ExTSB) durant el trimestre.

Els dipòsits a termini totalitzen 15.765 milions d'euros (13.643 milions ExTSB) i es redueixen un 28,9% (29,4% ExTSB) respecte a l'exercici anterior; durant el trimestre disminueixen un 10,7% (11,7% Ex TSB) pel traspàs de dipòsits a comptes a la vista.

En tancar el setembre, els recursos de clients fora de balanç totalitzen 41.669 milions d'euros i experimenten un creixement del 2,3% durant el trimestre. En termes interanuals, l'augment és del 13% per més contractació de fons d'inversió.

Confortable posició de liquiditat i de capital

La ràtio CET1 phase in se situa al 12,40% en tancar el setembre i inclou 28pb d'ajustos transicionals d'IFRS9. Per la seva banda, la ràtio CET1 fully-loaded se situa al 12,12%, i augmenta en 12pb respecte al trimestre anterior. La ràtio de capital total phase in puja al 17,01% en tancar el trimestre, i se situa per sobre del requeriment regulador amb un buffer MDA de 388pb. Pel que fa a la gestió de la liquiditat, la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) arriba al 223% a nivell de grup.

La ràtio de mora es manté estable

Els actius problemàtics es mantenen estables durant el trimestre i totalitzen 7.377 milions d'euros, 6.004 milions dels quals són préstecs dubtosos i 1.373 milions, actius adjudicats. La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 54,0%, i la cobertura de préstecs dubtosos (stage 3) amb el total de provisions en el 57,9% i en el 37,0% per als actius adjudicats.

Així mateix, la ràtio de morositat es manté estable en el 3,59%.

El cost del risc de crèdit acumulat del grup disminueix i se situa en 51pb en tancar el setembre, amb una millora de 2pb respecte al trimestre anterior i de 37pb en la comparativa interanual.
 

TSB aporta 82 milions d’euros al compte de resultats del grup fins al setembre
TSB normalitza la seva contribució positiva als resultats del grup (22,1% del total) amb 82 milions d'euros fins al setembre, respecte als 155 milions d'euros de pèrdues del 2020 i encadena el seu tercer trimestre consecutiu en positiu. Durant el trimestre, l'aportació és de 43 milions d'euros. TSB obté un benefici net de 97 milions de lliures en tancar el setembre del 2021, després de la millora del marge i dels menors costos i dotacions.

El marge d'interessos puja fins a 744 milions d'euros en tancar el setembre i augmenta un 13,0% pel fort creixement de volums d'hipoteques durant l'any. Les comissions netes creixen un 23,7% interanual per un increment en les comissions de serveis, en especial de targetes. Les despeses d'explotació totalitzen 582 milions d'euros, un 13,8% menys en la comparativa interanual per la millora de les despeses generals i de personal. Les dotacions i els deterioraments també es redueixen significativament i se situen en 21 milions d'euros.

La inversió creditícia a TSB creix un 18,5% interanual i un 2,4% durant el trimestre, impulsada pel fort ritme en la nova producció hipotecària. Per altra banda, els recursos de clients en balanç pugen fins a 41.509 milions d'euros, amb un augment del 12,8% interanual i del 0,2% intertrimestral.

Tancament de la venda de BancSabadell d´Andorra

Banc Sabadell va tancar a l'octubre la venda a Mora Banc de la seva participació del 51,61% a BancSabadell d'Andorra per un import de 68 milions d'euros. L'operació contribueix amb 7 punts bàsics a la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded.

Compromís amb la sostenibilitat

Banc Sabadell s'ha sumat a l'aliança bancària de zero emissions (Net-Zero Banking Alliance: NZBA, per les sigles en anglès), promoguda per les Nacions Unides.

El banc té en la sostenibilitat una de les seves prioritats i aborda aquest àmbit amb un enfocament realista i efectiu. S'està treballant amb intensitat a definir els objectius a llarg, mitjà i curt termini, per fixar objectius tant quantitatius com qualitatius. Tot això es veurà reflectit a l'Informe de Sostenibilitat que es presentarà a la propera Junta General d'Accionistes.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.