Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell obté dos milions d’euros de benefici després de provisionar 2.275 milions per la Covid i la venda de carteres i executar el seu pla de reestructuració


31/01/2021
  • El banc (ex TSB)  obté un benefici de 222 milions d’euros i millora tots els marges en el trimestre
  • Després de la venda de tres carteres d’actius, el banc liquida l’EPA de CAM i redueix 23pbs la ràtio de mora en l’any, fins al 3,6% -per sota de la mitjana del sistema
  • El banc posa les bases per afrontar el seu nou pla estratègic, que serà presentat el pròxim mes de maig
  • El pla d’eficiència impactarà positivament en 141M€ anuals per l’estalvi de costos
  • El nivell de capital del banc es manté estable en el 12,6% després de l’execució del pla d’eficiència i compta amb 1.200M de plusvàlues latents addicionals
  • TSB augmenta l’eficiència, redueix costos recurrents i accelera el seu pla per concloure’l el 2021, un any abans del previst, i tornar així al camí dels beneficis

 

El grup Banc Sabadell ha tancat l'exercici del 2020 amb un benefici net atribuït interanual de 2 milions d'euros (222 milions d'euros excloent-ne TSB), mostrant així una caiguda interanual del 99,7% (72,7% Ex TSB) després d’aprovisionar 2.275 milions d'euros que recullen provisions per la crisi derivada de la Covid-19, per l'execució de plans de reestructuració a Espanya i el Regne Unit, i per completar vendes d'actius problemàtics.

El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, "tanquem un any amb un excel·lent acompliment comercial i amb augment de tots marges de negoci. Amb l'esforç en sanejament i l'execució del pla d'eficiència a Espanya i al Regne Unit, posem les bases del nostre proper pla estratègic, que serà presentat el pròxim mes de maig".

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 4.749 milions, un 6,2% menys en termes interanuals. En el trimestre, mostren un comportament positiu i augmenten un 3,1%, recolzats en el creixement del marge d'interessos i les comissions.

El marge d'interessos en el trimestre se situa en 854 milions d'euros i registra un increment de l'1,5% recolzat en majors volums a TSB i més activitat a Espanya. En tancar l'exercici 2020 se situa en 3.399 milions d'euros, un 6,2% inferior interanualment per l'efecte de tipus menors, una aportació menor de la cartera ALCO, i per l'efecte de la titulització de préstecs al consum feta l'any anterior.

Les comissions netes en el trimestre creixen un 7,0% recolzades en el creixement de les comissions de servei i de gestió d'actius. A final de l'any 2020, les comissions pugen a 1.350 milions d'euros, un 6,1% menys que l'any anterior per la reducció de l'activitat derivada del confinament per la pandèmia.

El total de costos és de 3.461 milions d'euros en tancar el desembre del 2020, un 7,7% més respecte al mateix període de l'any anterior pels costos de reestructuració a Espanya i a TSB. Els costos recurrents es redueixen un 2,4% interanual i un 3,4% en el trimestre, a causa de despeses de personal menors i despeses generals menors, i els no recurrents incorporen 314 milions d'euros pels costos de reestructuració a Espanya i 101 milions a TSB.

La ràtio d'eficiència se situa en el 55,4% en tancar el 2020.


Posició de liquiditat i capital

La ràtio de primera qualitat en tancar l'any roman estable i se situa en el 12,6%. Aquesta ràtio CET1 inclou en la comparativa trimestral -38pbs d'ajustos transicionals de IFRS9, -27pbs d'impactes reguladors i -17pbs de generació orgànica, davant els +45pbs de la deducció d'intangibles d'IT. La ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,0%, i millora +1pbs respecte al trimestre anterior.

Pel que fa a la gestió de la liquiditat, sòlida posició de liquiditat on la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se situa en tancar l'exercici 2020 en el 198% a nivell grup (219% excloent-ne TSB i 201% a TSB).

La ràtio de loan to deposits en tancar l'exercici 2020 és del 98% amb una estructura de finançament minorista equilibrada.

Així mateix, cal ressaltar que, en l'any 2020, el banc ha emès 2.420 milions d'euros d'emissions majoristes.
 

Creix la inversió creditícia

Banc Sabadell ha tancat l'exercici 2020 amb creixements interanuals en la inversió de crèdit en totes les geografies en l'any.

La inversió creditícia bruta viva tanca l'any 2020 amb un saldo de 146.878 milions d'euros (109.902 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual de l'1,6% (1,7% Ex TSB).

El creixement orgànic(1) de la inversió se situa en el 2,6% interanual (3,0% Ex TSB) i en l’1,0% en el trimestre. A Espanya, la inversió creditícia viva mostra un creixement del 3,2% interanual recolzat principalment en la concessió de préstecs ICO a empreses, pimes i autònoms, així com en el creixement de les hipoteques a particulars.

A TSB, la inversió creditícia mostra un augment de l'1,3% interanual i del 4,4% en el trimestre, principalment per l'augment de la cartera hipotecària. A tipus de canvi constant, creixement del 7,1% interanual i del 2,9% en el trimestre. Per la seva banda, Mèxic mostra un creixement a tipus de canvi constant del 13,0% interanual.

En tancar l’any, els recursos de clients en balanç totalitzen 150.778 milions d'euros (112.565 milions d'euros Ex TSB) i presenten un creixement del 3,1% interanual (1,5% sense considerar-hi TSB) i de l'1,8% en el trimestre (1,1% Ex TSB) impulsats pel creixement dels comptes a la vista.

Els saldos de comptes a la vista pugen a 130.295 milions d'euros (94.800 milions d'euros Ex TSB), fet que suposa un increment del 9,6% interanual (9,1% Ex TSB) i del 3,2% en el trimestre (2,7% Ex TSB).

Els dipòsits a termini totalitzen 20.805 milions d'euros (18.086 milions d'euros Ex TSB), un -23,9% (-24,4% Ex TSB) respecte a l'exercici anterior i del -6,2% (-6,5% sense considerar-hi TSB) en el trimestre, pel traspàs de dipòsits a comptes vista com a conseqüència de l'entorn de baixos tipus d'interès dels dipòsits d'estalvi.

El total de recursos de clients fora de balanç puja a 38.064 milions d'euros en tancar l'any 2020 i creixen en el trimestre un 3,3% pels fons d'inversió.

El total de recursos gestionats puja a 209.748 milions d'euros (169.687 milions d'euros Ex TSB) respecte als 213.095 milions d'euros d’un any abans (175.184 milions d'euros Ex TSB), fet que suposa una caiguda interanual de l'1,6%, i un creixement en el trimestre del l'1,0%.


Compromís amb empreses i famílies

Banc Sabadell ha fet efectiu el seu compromís en el suport a empreses, autònoms i famílies per afrontar les conseqüències de la pandèmia al llarg de l'exercici 2020. L'entitat va tancar el 2020 un total de 125.000 operacions per import d’11.900 milions d'euros en préstecs garantits per l'ICO destinats a pimes i grans empreses. Pel que fa a moratòries, Banc Sabadell ha concedit fins a final d'any un total de 3.697 milions d'euros; d'aquests, 2.684 milions corresponen a moratòries sectorials, mentre que els 1.013 milions restants són les moratòries emparades pel Reial Decret. El 98% de les moratòries concedides són hipotecàries, i el 2% restant, a préstecs consum.


Liquidació de l'EPA de CAM i reducció de la mora

Banc Sabadell va materialitzar en el quart trimestre del 2020 la venda de les carteres Explorer, Aurora i Higgs que pugen a 1.200 milions d'euros, completant així la liquidació d'actius procedents de l'EPA de CAM.

Després d'aquestes vendes, la ràtio de morositat del grup se situa en el 3,6%, per sota de la mitjana de el sector, millorant així respecte a l'any i trimestre anteriors, quan se situava en el 3,8%, i la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius es redueix fins a l’1,4%. Així mateix, la ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió creditícia bruta més els actius immobiliaris es redueix fins situar-se en el 4,7%.

La cobertura d'aquests actius se situa en el 52,6%, i la dels actius adjudicats és del 36,6%.

El cost del risc de crèdit del grup se situa en 86pbs en tancar l'exercici 2020, en línia amb les estimacions i objectius previstos per a l'exercici.


L'execució del pla d'eficiència a Espanya impactarà positivament en 141 milions d'euros degut als estalvis de costos

Banc Sabadell ha posat en marxa un pla d'eficiència i transformació digital a Espanya, que té com a objectiu ajustar l'estructura de l'organització i els costos a la nova realitat competitiva. En el quart trimestre, ha conclòs amb èxit el pla d'ajustament de plantilla amb sortides voluntàries de 1.817 persones. Aquest pla impactarà positivament en 141 milions d'euros anuals per estalvi de costos.

El finançament d'aquest pla d'eficiència s'ha dut a terme amb plusvàlues de 314 milions d'euros per les vendes de part de la cartera ALCO.

Després de l'execució d'aquest pla, les plusvàlues latents addicionals no utilitzades de Banc Sabadell ascendeixen a 1.200 milions d'euros.


Nou pla estratègic

El Sabadell té previst presentar el seu nou pla estratègic davant la comunitat d'inversors i analistes el proper mes de maig. Banc Sabadell, que compta amb una sòlida franquícia a Espanya i és líder en l’índex de satisfacció de clients en el segment de pimes, se centrarà en aquests segments de més valor afegit i rendibilitat, i implementarà el seu nou pla millorant tant la seva eficiència com la generació orgànica de capital, posant el focus en la transformació digital i generant valor per a l'accionista.


TSB augmenta la seva eficiència, redueix els seus costos recurrents i accelera el seu pla per tornar al camí dels beneficis el 2021

TSB preveu tornar als beneficis el 2021, un any abans del previst, després d’accelerar el seu pla d'eficiència, transformació i creixement. En l'exercici 2020, el banc presenta un descens en la base dels seus costos recurrents, que s'observa tant en la comparativa interanual (-3,5%) com trimestral (-1,8%), i experimenta una forta recuperació de la seva activitat comercial.

TSB ha millorat la seva eficiència amb la reducció de la seva plantilla en 685 empleats i amb el tancament de 93 oficines, adaptant-se així a la nova realitat. Actualment el 90% de les transaccions del banc es fan a través de canals digitals, i el 70% de les vendes es produeixen per aquests mateixos canals.

La inversió creditícia de TSB puja a 36.977 milions d'euros, un creixement de l'1,3% interanual i del 4,4% intertrimestral. A tipus de canvi constant, l'augment se situa en el 7,1% interanual per l'augment de la cartera hipotecària i pels Bounce Back Loans, crèdits amb el suport de el govern britànic. En aquest cas, cal remarcar que s'ha produït un rècord en la nova producció d'hipoteques a TSB d’ençà del 2017, que arriba en el quart trimestre a un volum total de 2.129 milions de lliures.

Els recursos de clients en balanç pugen a 38.213 milions d'euros i presenten un augment del 7,9% interanual. A tipus de canvi constant, el creixement és del 14,0% interanual principalment per l'augment en comptes corrents.

 

(1) S'aïlla l’EPA procedent de CAM

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.