Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Resultats 1T2023 - Banc Sabadell guanya 205 milions d'euros fins al març després de destinar 157 milions a l'impost extraordinari


27/04/2023
  • El ROTE se situa en el 9,9% (11,4% aïllant l'impacte de l'impost)
  •  La ràtio de capital CET1 fully loaded creix 24bp en el trimestre i assoleix el 12,78%
  •  La ràtio de loan to deposits millora i se situa en el 95,0%, i la liquiditat a tancament de març presenta una ràtio LCR del 220%
  • TSB continua incrementant la seva contribució positiva al Grup i assoleix un benefici individual després d'impostos de 54 milions de lliures

27 d'abril de 2023. El grup Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre amb un benefici net atribuït de 205 milions d'euros, un 4% menys que en el mateix període de l'any anterior. El marge recurrent de l'entitat (marge d'interessos + comissions – costos) augmenta un 46,7% interanualment, i el ROTE assoleix el 9,9%, en línia amb els objectius marcats per a l'any 2023. Si s'aïlla l'impacte de l'impost extraordinari a la banca, el benefici a tancament de març se situa en els 361 milions d'euros, un 69,4% més que en el primer trimestre de l'any anterior, la qual cosa suposa un ROTE de l'11,4%.

El conseller delegat, César González-Bueno, ha manifestat que “comencem bé l´exercici. Els processos de client segueixen millorant, tant en hipoteques, comptes, solucions verticals per a negocis, serveis a empreses… Entreguem bons resultats un trimestre més. Els equips de Banc Sabadell continuen treballan amb un rumb clar, construint i consolidant el futur de la nostra franquicia”.

Per la seva banda el director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha remarcat que "tanquem un bon trimestre amb una ràtio de solvència del 12,78%, que augmenta 24,78%, així com amb una còmoda posició de liquiditat i un marge recurrent que s'incrementa més d'un 46% en termes interanuals".

Marge comissions

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) assoleixen els 1. 450 milions d'euros, un 19,2% més en termes interanuals, i el marge d'interessos creix un 28,3%, fins a situar-se en els 1.100 milions.

A tancament de març, les comissions netes ascendeixen a 350 milions d'euros, la qual cosa representa una disminució del 2,4% interanual, i el total de costos se situa en 730 milions d'euros, un 0,7% més respecte a l'any anterior.

Activitat comercial

El crèdit viu de Banc Sabadell tanca el mes de març de 2023 amb un saldo de 152. 637 milions d'euros (-1,4% interanual) i la cartera hipotecària a Espanya assoleix els 38. 894 milions, amb un creixement del 0,7%; mentre que el crèdit a pimes i grans empreses tanca amb 42. 590 milions, un 0,7% menys respecte al mateix període de l'any anterior. Per la seva banda, el crèdit al consum a Espanya se situa en 3. 494 milions i augmenta un 11,7% en termes interanuals.

El nivell de l'activitat comercial a Espanya ha mantingut el seu dinamisme en el primer trimestre de 2023. Així, la facturació de targetes arriba als 5. 330 milions, un 11% interanual més, i la facturació de TPVs ascendeix a 11. 261 milions, amb un augment del 19% comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior.

A tancament de març de 2023, els recursos de clients en balanç ascendeixen a 162. 307 milions d'euros i creixen un 0,6% interanual. Els saldos de comptes a la vista se situen en 142. 624 milions d'euros, amb un descens del 2,7% interanual. Per la seva banda, els dipòsits a termini sumen 18. 372 milions d'euros, amb una alça del 19,4% respecte al març del 2022 i d'un 13,8% respecte al trimestre anterior.

Els recursos de clients fora de balanç assoleixen els 39. 513 milions d'euros a tancament de març de 2023, la qual cosa suposa una disminució del 2,7% interanual impactat per la volatilitat dels mercats financers. En la comparativa intertrimestral, s'observa un creixement del 2,7%.

Els actius totals del grup totalitzen 248. 480 milions d'euros, la qual cosa representa un descens de l'1,9% en la comparativa interanual, i de l'1,2% en el trimestre per la devolució anticipada de la TLTRO III.

La ràtio de capital augmenta 24pb i se sitúa en el 12,78%

La ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,78% i augmenta 24pb en el trimestre, i la ràtio de capital total ascendeix a 18,09% a tancament de març de 2023, situant-se per sobre del requeriment regulatori amb un MDA buffer de 413pb.

La ràtio de loan to deposits a tancament de març de 2023 millora i se situa en el 95,0%, amb una estructura de finançament minorista equilibrada. Pel que fa a la gestió de la liquiditat, es registra una còmoda posició, on la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del grup assoleix el 220% a tancament de març.

Reducció de 500 milions de NPA ‘s

Els actius problemàtics presenten un saldo de 7.008 milions a març de 2023, dels quals 5. 891 milions són préstecs dubtosos i 1. 117 milions són actius adjudicats. Aquesta xifra representa una reducció de NPA ́s de 500 milions d'euros respecte al mateix període de l'any anterior (una millora del 7%).

La cobertura d'actius problemàtics incorporant el total de provisions se situa en el 52,0%, sent la cobertura de préstecs dubtosos (stage 3) amb el total de provisions del 54,6% i del 38,4% per als actius adjudicats. La ràtio de morositat a tancament de març mostra un comportament positiu en la comparativa interanual, després de situar-se en el 3,52%, que compara amb el 3,66% del primer trimestre de l'any anterior. El cost de risc del crèdit és de 45pb i es manté estable a tancament del primer trimestre.

TSB assoleix un benefici de 54 milions de lliures

TSB tanca el primer trimestre de 2023 amb un benefici individual després d'impostos de 54 milions de lliures. La contribució positiva als comptes del Grup Banc Sabadell ascendeix a 53 milions d'euros.

TSB incrementa un 59% el seu marge recurrent (marge d'interessos + comissions – costos) en la comparativa interanual. El marge d'interessos totalitza 268 milions de lliures a tancament de març de 2023 i augmenta un 18,2% interanualment. Les comissions netes ascendeixen a 25 milions de lliures, un 2,7% menys en la comparativa interanual, mentre que els costos se situen en 192 milions de lliures, un 1,7% més.

Avanços en la transformació del negoci

Banc Sabadell continua complint fites en la transformació del seu negoci. A Banca de Particulars, s'ha avançat molt en captació de clients digitals i avui més de la meitat dels nous clients es donen d'alta digitalment. Els processos de client es continuen digitalitzant i, per exemple, més del 70% dels nous préstecs al consum es contracten de forma remota. Finalment, el model d'atenció a clients segueix aprofundint en la seva especialització a través del desplegament de gestors especialistes en hipoteques, en productes d'inversió i en assegurances.

En Banca d'Empreses el banc té com a objectiu continuar desplegant solucions verticals sectorials per a negocis. A més, s' està millorant el procés d' admissió de riscos mitjançant una major especialització sectorial dels analistes, i mitjançant la incorporació de més tecnologia i analítica de dades en aquest procés d' admissió. De la mateixa manera, en el segment d'Empreses s'està implementant més tecnologia al servei dels clients per millorar la seva relació amb el banc.

Aliança amb Nexi en negoci de pagaments

Banc Sabadell va signar a finals de febrer un acord estratègic amb Nexi, líder europeu en negoci de pagaments. Aquesta aliança, la durada de la qual és de deu anys prorrogables, ratifica el compromís de Banc Sabadell per continuar millorant el servei en un producte clau per als segments d'empreses, negocis i autònoms. L'acord incorpora economia d'escala i major eficiència de costos a la proposta del banc, així com una major qualitat en solucions tecnològiques i especialització, tot això per seguir millorant el servei als seus clients.

S&P millora la perspectiva de Banc Sabadell

L'agència de qualificació creditícia S&P Global Rating ha millorat la perspectiva del ràting a llarg termini des de l'estable a positiva de Banc Sabadell, mantenint el ràting a 'BBB'. La millora de perspectiva es fonamenta en la millora de la rendibilitat i l' eficiència, i l' agència valora positivament la consecució del pla d' eficiència a Espanya i la tornada de TSB a la generació de beneficis. Així mateix, consideren que Sabadell mantindrà uns nivells folgats de solvència i que els actius problemàtics romandran estables.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.