Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 220 milions d’euros el primer semestre (+51,5%) per la millora del marge y la reducció de costos


28/07/2021
  • Fortalesa del negoci bancari, amb creixement trimestral en marge d'interessos (+ 2,3%) i en comissions (+ 7,7%)

 

  • Millora de l'eficiència en línia amb el pla estratègic, amb reducció en costos tant interanualment (-3,2%) com intertrimestralment (-3,3%)

 

  • TSB consolida i accelera la seva aportació positiva al grup (39 milions d'euros en el semestre) i el seu pla d'ajust avança a bon ritme

 

  • Increment de la inversió creditícia tant trimestral (+1,5%) com en l'any (+6,2%)

 

  • Les hipoteques arriben a nivells prepandèmia i marquen un nou rècord de producció a Espanya, amb un volum de 1.487 milions d'euros (+15% en el trimestre)

 

  • La ràtio de capital CET1 fully loaded se situa en el 12%

 

  • La ràtio de mora es manté estable en el 3,58%

 

  • El Consell d'Administració anuncia que té intenció d’establir un pay out del 30% en efectiu sobre els resultats anuals del 2021, en línia amb el diàleg supervisor que està en curs

 


El grup Banc Sabadell ha tancat el mes de juny del 2021 amb un benefici net atribuït de 220 milions d'euros, fet que representa un increment del 51,5% interanual. "Tanquem el semestre amb uns resultats positius, creixent en ingressos i en inversió creditícia. El full de ruta que estableix el nostre pla estratègic per a la transformació de l'entitat avança adequadament", ha assegurat el conseller delegat, César González-Bueno, qui s'ha referit alhora a "l'aportació al grup cada vegada més gran del nostre negoci al Regne Unit".

Per la seva banda, el director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha destacat que "ja estem veient resultats palpables en la millora de l'eficiència i en l’estalvi de costos, i esperem que segueixin tenint una evolució positiva en els pròxims trimestres; això se suma a la tendència de millora dels ingressos i a la normalització dels nivells de provisions".

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 2.395 milions, un 0,7% més en termes interanuals. En la comparativa trimestral, l'augment és del 3,9%. El marge d'interessos creix un 2,3% en el trimestre i arriba als 1.685 milions d'euros en tancar el juny, un 1,1% menys interanual per l’aportació menor de la cartera ALCO.

Les comissions netes arriben a la xifra de 709 milions d'euros, cosa que representa un creixement del 5,4% interanual impulsat pel bon comportament de les comissions de serveis, així com les de fons d'inversió. Així mateix, els ingressos per aquest concepte creixen un 7,7% en el trimestre.

El total de costos arriba als 1.512 milions d'euros en tancar el juny del 2021, reduint-se així un 3,2% respecte a l'any anterior. En la comparativa trimestral, la reducció de costos és del 3,3%, recolzada en l'execució del pla d'ajustos a Espanya dut a terme el primer trimestre i en la reducció de les despeses generals de TSB.


Bon comportament del crèdit

La inversió creditícia bruta viva de Banc Sabadell tanca el primer semestre del 2021 amb un saldo de 152.274 milions d'euros (111.315 milions Ex TSB). El creixement orgànic de la inversió aillant l'impacte de l'EPA és del 6,2% interanual i de l'1,5% en el trimestre, impulsat pel bon comportament de les hipoteques a Espanya i TSB, així com per la bona dinàmica del crèdit comercial a empreses, pimes i autònoms a Espanya.

A Espanya, el crèdit viu mostra un creixement del 2,8% interanual i de l'1,2% en el trimestre.

La producció hipotecària supera nivells prepandèmia i arriba als 1.487 milions d'euros després d'augmentar el 15% en el trimestre, fet que suposa un nou rècord històric per a Banc Sabadell. En termes interanuals, aquest increment és del 117%.

El 30 de juny, s'han disposat 9.000 milions d'euros de finançament ICO d'un total de 12.000 milions concedits. Pel que fa a les moratòries a Espanya, n'ha vençut un 83% del saldo. Així, del total de 3.246 milions d'euros concedits, en queda un saldo vigent de 540 milions. Al Regne Unit, dels 4.816 milions de lliures concedits en moratòries, en queden en vigor 94 milions.

En el semestre, els recursos de clients en balanç totalitzen 157.345 milions d'euros (115.929 milions Ex TSB) i presenten un creixement del 6,6% interanual (3,9% Ex TSB). En el trimestre, aquest creixement és del 2,3% (2,9% Ex TSB).

Els saldos de comptes a la vista pugen fins als 140.028 milions d'euros (100.808 milions Ex TSB), amb un increment del 13,0% interanual (11,1% ex TSB) i del 3,4% (4,1% Ex TSB ) en el trimestre.

Els dipòsits a termini totalitzen 17.645 milions d'euros (15.448 milions Ex TSB) i es redueixen un 26,4% (26,5% Ex TSB) respecte l'exercici anterior; en el trimestre disminueixen un 5,0% (3,3% Ex TSB) pel traspàs de dipòsits a comptes a la vista.

En tancar el mes de juny, els recursos de clients fora de balanç totalitzen 40.736 milions d'euros i experimenten un creixement del 3,2% en el trimestre, impulsat per la contractació de fons d'inversió. En termes interanuals, disminueixen un 2,4%, si bé en la comparativa, ajustant pel negoci traspassat a Amundi, es creixeria un 11,2% en termes anuals.
 

Confortable posició de liquiditat i capital

La ràtio CET1 phase-in se situa en el 12,31% en tancar el primer semestre i inclou 31pbs d'ajustos transicionals d’IFRS9. Per la seva banda, la ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,0%. La ràtio de capital total phase-in puja al 16,87% en tancar el juny del 2021, i se situa per sobre del requeriment regulador amb un MDA buffer de 379 pbs. Pel que fa a la gestió de la liquiditat, la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ràtio) aconsegueix un confortable 220% a nivell de grup.


La ràtio de mora es manté estable

Els actius problemàtics es redueixen en 142 milions d'euros en el trimestre i totalitzen 7.365 milions d'euros, dels quals 5.995 milions són préstecs dubtosos i 1.370 milions, actius adjudicats. La cobertura se situa en el 52,8% i aconsegueix el 56,4% aplicant el total de provisions constituïdes per crèdit sobre els saldos dubtosos i el 37,3% per als actius adjudicats.

La ràtio de morositat del grup descendeix lleugerament i se situa en el 3,58% a meitat d'exercici, des del 3,71% del trimestre anterior.

El cost del risc de crèdit del grup disminueix i se situa en 53pbs en tancar el juny, que compara amb els 69pbs del primer trimestre.


TSB consolida i accelera la seva aportació positiva al grup

TSB consolida i accelera la seva aportació positiva al compte de resultats del grup (39 milions d'euros) i obté un benefici net de 50 milions de lliures en tancar el juny del 2021 per la millora del marge bàsic, pels menors costos després del pla de reestructuració i per menors dotacions.

El marge d'interessos puja a 482 milions d'euros i augmenta un 9,1% pel fort creixement de volums d'hipoteques en l'any. Les comissions netes creixen un 28,3% interanual pel repunt de les comissions de serveis. Les despeses d'explotació totalitzen 394 milions d'euros, un 6,2% menys en la comparativa interanual per la millora de les despeses generals. Les dotacions i deterioraments també es redueixen significativament i se situen en 28 milions d'euros.

La inversió creditícia a TSB creix un 19,8% interanual i un 2,7% en el trimestre impulsada pel fort ritme en la nova producció hipotecària, que puja a 2.376 milions de lliures en el trimestre, un 172% més que l'any anterior.

Els recursos de clients en balanç pugen a 41.416 milions d'euros, amb un augment del 14,9% interanual.


Estructura organitzativa

Banc Sabadell ha fet un ajust en la seva estructura organitzativa, amb la creació de dues noves direccions en dependència directa del conseller delegat. D'una banda, la direcció de Sostenibilitat, la responsabilitat de la qual l’assumeix Ana Ribalta, qui passa a formar part del comitè de direcció de l'entitat. D'altra banda, la direcció d'Eficiència, amb focus en la reducció de costos, que assumeix Elena Carrera. Aquests ajustos reflecteixen l’alineament cada vegada més gran amb les prioritats estratègiques del Sabadell.

Transmissió del negoci de depositaria a BNP

Banc Sabadell va transmetre al juny el seu negoci de dipositaria a BNP Paribas després de l'obtenció de les autoritzacions pertinents i del compliment de totes les condicions. L'operació genera una plusvàlua neta de 75 milions d'euros. A dia d'avui queden reconeguts 58 milions (corresponents a 7pb de capital) i els 17 milions restants seran periodificats en els següents exercicis.

Venda de BancSabadell d´Andorra

Banc Sabadell ha acordat la venda del 51,61% corresponent a la seva participació a BancSabadell d'Andorra a Mora Banc per un import aproximat de 67 milions d'euros. El tancament definitiu de l'operació està previst el quart trimestre del 2021, moment en el qual l’operació contribuirà amb 7pbs a la ràtio de capital CET1 fully loaded.

Retorn al dividend

El Consell d'Administració anuncia que té intenció d’establir un pay out del 30% en efectiu sobre els resultats anuals del 2021, en línia amb el diàleg supervisor que està en curs

 

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.