Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 308 milions d’euros fins al març, un 50,4% més interanual, i eleva el seu capital fins al 13,3%


25/04/2024

El Grup Banc Sabadell va obtenir un benefici net atribuït de 308 milions d'euros el primer trimestre del 2024, un 50,4% més que el mateix període de l'exercici anterior. Aquest resultat s’ha vist recolzat principalment pel dinamisme de l’activitat comercial i la millora de la qualitat dels actius, que han permès elevar el marge d’interessos i reduir les provisions.

Amb aquest nivell de benefici, la rendibilitat RoTE ha pujat fins al 12,2%, davant de l'11,5% del tancament d'any, i la ràtio de capital CET1 ha pujat al 13,3%, des del 13,2% de final del 2023. Durant el trimestre, S&P Global Ratings ha millorat la qualificació creditícia de l'entitat i Moody's l'ha col·locat en perspectiva positiva, ratificant la bona evolució de l'activitat i el balanç de l'entitat.

El conseller delegat del banc, César González-Bueno, ha destacat el bon començament d'any. “El passat 2023 va ser un bon exercici i el 2024 orientats al creixement a totes les nostres línies de negoci. Hem tingut un excel·lent trimestre a banca corporativa, a empreses, banca privada i hipoteques, i, a més, hem accelerat la captació de clients digitals particulars i hem llançat el compte per a autònoms”.

"A principis d'any, anunciem que aquest seria un any de més creixement i estem complint, gràcies a una proactivitat comercial mantenint el rigor en l'admissió de riscos", ha conclòs González-Bueno.

El director financer, Leopoldo Alvear, ha ressaltat que l'entitat “segueix demostrant la seva capacitat per generar capital de forma orgànica, elevar-ne la rendibilitat, i millorar de manera constant el seu perfil de risc i la qualitat dels seus actius”. "Són missatges molt positius per al mercat en general i per als nostres accionistes en particular, que poden veure que el benefici per acció segueix creixent any rere any", ha destacat.

 

Creixen els ingressos del negoci bancari

Pel que fa al compte de resultats del primer trimestre, el marge d'interessos va créixer el 11,9% interanual, fins a 1.231 milions d'euros; mentre que les comissions es van situar en 340 milions d'euros, amb un descens del 3,1% interanual, en línia amb allò que s'esperava. D'aquesta manera, els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) van assolir els 1.571 milions d'euros, el 8,3% més en termes interanuals i l'1,3% per sobre del trimestre anterior.

 

La partida d’altres resultats d’explotació va suposar un cost de 162 milions, després d’apuntar en aquesta línia l’abonament de 192 milions de l’impost extraordinari.

Per la seva banda, els costos totals es van elevar fins a 751 milions d'euros entre el gener i el març, cosa que representa un increment del 2,9% interanual. Com a resultat de l'augment dels ingressos del negoci bancari i de la contenció en l'evolució dels costos, que se situen dins del rang previst, el marge recurrent va créixer un 13,8%, fins a 820 milions, i la ràtio d'eficiència del Grup va millorar 3,8 punts davant del tancament de l'exercici 2023, fins a situar-se en el 47,6% el primer trimestre del 2024.

A més, el marge de clients va continuar amb la tendència alcista a causa del major rendiment del crèdit conseqüència del repreu de la cartera. D'aquesta manera, es va col·locar en el 3,09% entre el gener i el març d'aquest any, després de registrar un creixement de 36 punts bàsics interanualment i 10 punts bàsics respecte al trimestre anterior.

L'evolució dels resultats també va estar influïda per la reducció de l'11,6% en les provisions i els deterioraments, que es van situar en 208 milions. Aquest descens va ser fruit, principalment, de la caiguda del 8,5% a les dotacions a provisions de crèdit per la millor qualitat del risc de l'entitat.

 

Bona dinàmica en crèdit

El crèdit viu de Banc Sabadell va tancar el primer trimestre de l’exercici amb un saldo de 150.796 milions d’euros, cosa que representa un descens interanual de l’1,2% i un ascens del 0,7% trimestralment. Per segments, la nova producció de crèdit a empreses, és a dir, el finançament a mitjà i llarg termini més les línies de crèdit, va pujar a 3.894 milions d'euros, fet que suposa un increment del 48% respecte al mateix període de l'any anterior, alhora que el volum de circulant va baixar un 5%, fins a 7.255 milions d'euros.

La nova concessió de crèdit al consum també continua mostrant dinamisme després de créixer un 13% entre el gener i el març del 2024 respecte al mateix període de l'any anterior, fins a 552 milions d'euros. Igualment, registra una tendència a l'alça la facturació de targetes (va avançar a un ritme del 7% interanual, fins a 5.727 milions d'euros al tancament del març) i el volum de les operacions realitzades a TPV (es va incrementar un 11%, fins a 12.445 milions d'euros). Els datàfons de Banc Sabadell van registrar 403 milions de transaccions entre el gener i el març d'aquest any, un 13% superior al primer trimestre de l'exercici precedent.

L'activitat hipotecària també va reflectir una tendència positiva, de manera que el primer trimestre d'aquest any la concessió d'hipoteques va créixer un 20% respecte al trimestre anterior, fins a 908 milions, amb una evolució gradualment positiva mes a mes. Tot i això, en termes interanuals, la formalització d'aquests préstecs encara ha baixat un 11%.

 

Augmenta l’estalvi fora de balanç

Per part seva, els recursos de clients gestionats per l'entitat, tant dins com fora de balanç, van créixer el 0,9% interanual. Al tancament del primer trimestre, totalitzaven 203.569 milions d'euros, després del traspàs de comptes vista cap a recursos fora de balanç, principalment fons d'inversió, així com cap a dipòsits a termini.

Els recursos de clients en productes d'estalvi i inversió a Espanya van ser els que es van comportar més bé, i es van situar en 58.700 milions, després de créixer en 2.100 milions d'euros trimestralment. D'aquest increment, uns 500 milions es van registrar en dipòsits a termini, mentre que els recursos fora de balanç van augmentar en 1.600 milions, sobretot per l'increment dels fons d'inversió, tant per les entrades netes com per la positiva evolució del mercat.

En total, els recursos fora de balanç van pujar a 42.150 milions d'euros al final del mes de març passat, fet que suposa un increment trimestral del 3,9%, mentre que els recursos en balanç es van mantenir pràcticament en línia amb el trimestre anterior (+0,3%), i es van situar a 161.419 milions d'euros.

Per la seva banda, els actius totals del Grup es van situar en 236.135 milions d'euros, cosa que representa un descens del 5% interanual, motivat principalment per la devolució de la totalitat de la TLTRO III.

 

Continua la generació orgànica de capital

L'entitat continua demostrant la seva capacitat per generar capital de forma orgànica. Al tancament del primer trimestre, la ràtio CET1 fully-loaded es va situar en el 13,3%, fet que implica un increment de nou punts bàsics durant el trimestre.

 

Alhora, la ràtio de Capital Total es va col·locar en el 18,42%, i el MDA buffer es va situar en 437 punts bàsics, oferint un ampli matalàs per sobre dels requeriments dels supervisors.

La qualitat del balanç també va millorar en termes de liquiditat i de qualitat creditícia. En concret, la ràtio loan to deposits (mostra la proporció entre préstecs i dipòsits) va millorar fins a situar-se en el 94,3% el primer trimestre de l'exercici, amb una estructura de finançament minorista equilibrada, mentre que la LCR (liquidity coverage ratio ) va aconseguir un 205% a tancament de març (238% excloent TSB).

Els actius problemàtics van baixar durant el primer trimestre en 92 milions d'euros, fins a tancar amb un saldo de 6.657 milions, 5.718 milions dels quals són préstecs dubtosos i 939 milions són actius adjudicats.

La ràtio de morositat es va situar al 3,46% al març, que compara positivament amb el 3,52% del trimestre anterior. L'enfortiment de la qualitat del balanç es reflecteix també en un ascens de la cobertura d'actius problemàtics, que es va situar al 55,8% (+3,8 punts interanual). La cobertura de préstecs dubtosos (stage 3) va pujar fins al 58,5% (+3,9 punts) i la dels actius adjudicats es va col·locar en 39,4% (+1 punt).

 

 

Fruit de tot plegat, el cost de risc del crèdit va millorar respecte al mateix període d'un any abans i es va situar en 41 punts bàsics. El cost de risc total del Grup també observa una tendència positiva i es va col·locar en 50 punts bàsics al tancament del març del 2024.

 

TSB hi contribueix amb 46 milions d’euros

TSB va completar el primer trimestre del 2024 amb un benefici net individual de 38 milions de lliures, un 30,7% menys a la comparativa interanual. La contribució positiva als comptes del Grup Banc Sabadell va pujar a 46 milions d’euros.

L'activitat comercial a TSB mostra signes de recuperació, que es reflecteixen en un creixement del 41% interanual en la nova concessió d'hipoteques i un increment de les sol·licituds de préstecs amb garantia immobiliària del 25% entre el gener i el març respecte al trimestre anterior, tot això en un entorn marcat per signes d’incertesa econòmica en un mercat hipotecari especialment competitiu, com el del Regne Unit.

TSB va reduir un 29,9% el marge recurrent en la comparativa interanual, fins a 70 milions de lliures. El marge d'interessos va baixar un 10,9%, fins a 238 milions de lliures interanual, i es mostra estable durant el trimestre recolzat per volums més grans. Les comissions netes baixen durant el trimestre un 3,1%, fins a 25 milions de lliures.

Inici de la recompra d’accions per 340 milions

D’altra banda, Banc Sabadell ha decidit començar a executar aquest dijous la recompra d’accions per import de fins a 340 milions d’euros aprovada recentment per la Junta General d’Accionistes (JGA) i proposada pel Consell d’Administració, tal com ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquestes accions, representatives del 4% del capital social de l'entitat, seran amortitzades de manera gradual i conseqüentment permetran reduir el capital social del banc, cosa que suposarà una vegada excecutada la recompra un increment del 4% del benefici per acció.

 

Millora de les qualificacions creditícies

Cal destacar que durant el primer trimestre, S&P Global Ratings va decidir millorar la valoració a llarg termini de Banc Sabadell des de 'BBB' a 'BBB+', modificant la perspectiva a estable des de positiva. Segons la signatura de qualificació de crèdit, la millora del rating reflecteix l'enfortiment de la rendibilitat de l'entitat, la qual se situa actualment en nivells d'acord amb la franquícia i la rendibilitat de la resta del sector.

Així mateix, Moody's va afirmar la valoració a llarg termini dels dipòsits de Banc Sabadell a 'Baa1', i la valoració del deute sènior a 'Baa2', millorant la perspectiva en les dues notes a positiva des d'estable.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.