Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 94 milions d’euros després de destinar 213 milions a provisions per la Covid-19


30/04/2020
  • El banc afronta la situació actual amb una confortable posició de solvència, liquiditat i sanejament de balanç
  • La ràtio proforma(1) CET1 phase in assoleix el 12,6% i la ràtio fully loaded el 12,1%
  • Sòlida posició de liquiditat amb una ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del 172%, una ràtio loan to deposits del 100%, i més de 45.000 milions en actius líquids
  • Completat el primer tram amb garantia ICO per 2.125 milions. El volum d'operacions en curs arriba als 7.887 milions
  • Els costos experimenten una forta contenció del 8,1% en el trimestre, i més enllà d'oscil·lacions estacionals, es preveu que aquests baixin interanualmentEl grup Banc Sabadell ha tancat el primer trimestre del 2020 amb un benefici net atribuït de 94 milions d'euros (un 63,7% menys), després de dur a terme dotacions extraordinàries de 213 milions d'euros per possibles deterioraments associats a la crisi de la Covid-19. Aïllant l'efecte d'aquestes dotacions, el benefici és de 245 milions, un 5,1% menys que al març de 2019.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) decreixen lleugerament un 0,8% (-0,3% Ex TSB) interanual en un entorn de tipus negatius.

El marge d'interessos se situa, en tancar el març del 2020, en els 884 milions d'euros, cosa que representa una reducció de l'1,8% durant l'any per la titulització de préstecs al consum realitzada en el tercer trimestre del l'any anterior i per tipus d’interès menors. En el trimestre, presenta una caiguda impactat per tipus d'interès menors, per venciments de la cartera ALCO així com per l'efecte estacional del primer trimestre de l'any. El marge de clients se situa en el 2,58% (2,50% Ex TSB) i el marge sobre actius totals mitjans en l’1,62% (1,46% excloent-ne TSB), i es mantenen pràcticament estables en el trimestre.

Les comissions netes arriben als 349 milions d'euros, cosa que representa un creixement de l'1,9% interanual on destaca l'augment en tots els segments de productes: serveis, operacions de riscos i gestió d'actius. En el trimestre, les comissions presenten una caiguda del 6,0% (4,6% excloent-ne TSB) impactades per l’activitat menor relacionada amb la Covid-19 així com per la volatilitat en els mercats financers i l'efecte estacional en les comissions de gestió d'actius.

El total de costos és de 778 milions d'euros en tancar el març de 2020 i experimenta un decrement del 8,1% (7,9% Ex TSB) pel que fa al trimestre anterior, on destaca tant la reducció dels costos recurrents com els no recurrents, que inclouen 5 milions d'euros de costos de reestructuració de TSB.

La ràtio d'eficiència se situa en el 49,3% en tancar el març del 2020, i es millora així respecte el trimestre anterior.

El total de dotacions i deterioraments ascendeix a 454 milions d'euros en tancar el primer trimestre (416 milions Ex TSB), xifra que compara amb 190 milions d'euros en tancar el primer trimestre del 2019. La variació es deu principalment a provisions per la Covid- 19, que ascendeixen a 213 milions d'euros.

Paral·lelament, cal detallar que aquestes dotacions suposen un cost del risc de crèdit del grup de 93pb, que se situa en 39pbs excloent-ne la dotació per la Covid-19.

Confortable posició de capital i liquiditat

Banc Sabadell encara, des del punt de vista de solvència, els possibles efectes de la Covid-19 amb un sòlid punt de partida després d'haver dut a terme un increment progressiu de la seva ràtio de capital al llarg de tot el l’exercici 2019 passat. La ràtio CET1 se situa en el 12,2% phase-in i en l’11,6% fully-loaded en tancar el març del 2020. la ràtio CET1 proforma(1) se situa en el 12,6% phase-in i en el 12,1% fully loaded.

Així mateix, compta amb una sòlida posició de liquiditat on la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se situa en tancar el març del 2020 en el 172% a nivell grup (184% excloent-ne TSB i 256% a TSB). La ràtio de loan to deposits en tancar el març del 2020 és del 100% amb una estructura de finançament minorista equilibrada.

Bon comportament del crèdit

La inversió creditícia bruta viva tanca el primer trimestre del 2020 amb un saldo de 143.475 milions d'euros (108.631 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual del 2,4% (3,4% Ex TSB). En termes trimestrals, la inversió presenta una caiguda del -0,8% (creixement del 0,5% Ex TSB) impactada pel cobrament per part de l'FGD. El creixement orgànic(2) de la inversió se situa en el 3,1% interanual (4,3% Ex TSB) i en el 0,6% en el trimestre (2,5% Ex TSB) a causa del creixement de grans empreses, pimes i administracions públiques.

En tancar el març del 2020, els recursos de clients en balanç totalitzen 144.005 milions d'euros (109.414 milions d'euros sense considerar-hi TSB) i presenten un creixement del 2,9% interanual (3,3% sense considerar-hi TSB) pel creixement dels comptes a la vista, i una caiguda del -1,6% intertrimestral (-1,3% sense considerar-hi TSB) per la reducció en dipòsits a termini. El total de recursos de clients fora de balanç ascendeix a 40.044 milions d'euros en tancar el març del 2020.

Els saldos de comptes a la vista ascendeixen a 118.878 milions d'euros (87.498 milions d'euros Ex TSB), cosa que representa un increment del 7,8% interanual (10,6% sense considerar-hi TSB) i mantenint-se així en línia respecte el trimestre anterior ( creixement del 0,7% Ex TSB). Els dipòsits a termini totalitzen 25.115 milions d'euros (21.905 milions d'euros sense considerar-hi TSB).

Els recursos gestionats totalitzen 207.957 milions d'euros (171.011 milions d'euros ex TSB) respecte a 206.353 milions d'euros d’un any abans (169.637 milions d'euros excloent-ne TSB), fet que suposa un increment interanual del 0,8% tant a nivell grup com a nivell Ex TSB.

Focus essencial en el suport a pimes, autònoms i empreses a través de les línies ICO

El Sabadell ha completat el primer tram de línia ICO, amb un total de 2.125 milions en crèdits a pimes, autònoms i empreses. El nombre d'operacions en curs actualment és de 61.036, per un volum de 7.887 milions d'euros. Al segment de pimes i autònoms els corresponen 60.195 operacions per un import de 5.384 milions, i al d'empreses el total d'operacions és de 841, per import de 2.503 milions. Així, el banc preveu esgotar totalment la segona línia de liquiditat habilitada per a aquests segments.

Banc Sabadell ha posat a disposició dels seus clients totes les eines necessàries oferint les millors solucions de finançament per intentar pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària originada per la Covid-19. Cal destacar el compromís de l'entitat amb les pimes, autònoms i empreses a través del seu Pla d'Acompanyament per proporcionar solucions adequades als problemes de liquiditat que han sobrevingut als seus clients, orientant-los i assessorant-los perquè adaptin les seves estratègies al que més convingui als seus objectius i el seu perfil.

Augment nivells digitalització de clients

El context actual està incrementat els nivells d'ús dels canals digitals per part dels clients de Banc Sabadell Espanya. Durant el mes d'abril s'han incrementat un 13% les operacions a la web, han crescut en un 9% els accessos a l'app, mentre que el 96% de les transferències s'han realitzat per aquests canals remots. El 20% dels nous clients digitals superen els 65 anys, doblant la mitjana de trimestres anteriors. A Banc Sabadell, l'índex d'empleats en teletreball arriba al 73% en xarxa comercial, i el 97% en centres corporatius, tot això assegurant la continuïtat operativa per als clients.

Gestió del risc

Reducció en l'any dels actius problemàtics, que en tancar el març del 2020 mostren un saldo de 7.422 milions d'euros, dels quals 6.112 milions d'euros corresponen a actius dubtosos i 1.310 milions d'euros a actius adjudicats. Aquest nivell d'actius problemàtics (NPAs) fa que la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius es redueixi i se situï en l'1,7% comparat amb el 1,8% del primer trimestre del l'any anterior. La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 49,6%, la cobertura de dubtosos és del 52,8% i la cobertura dels actius adjudicats del 34,4%.

La ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió creditícia bruta més els actius immobiliaris se situa en el 4,9% des del 5,5% en el primer trimestre del l'any anterior. La ràtio de morositat del grup se situa en el 3,8%, millorant així respecte el primer trimestre de l'any anterior, quan se situava en el 4,1%.

TSB manté el focus en el seu pla estratègic i implementa mesures de suport per als seus clients davant la COVID-19

TSB manté la seva estratègia d'implantació del nou pla estratègic i els avenços en l'activitat comercial. La inversió creditícia puja a 34.844 milions d'euros i mostra una caiguda del 0,6% interanual impactat per la depreciació de la lliura. A tipus de canvi constant, el creixement és del 2,7% interanual impulsat per l'augment de la cartera hipotecària.

Els recursos de clients en balanç pugen a 34.590 milions d'euros i presenten un augment de l'1,7% interanual impactat per l'efecte negatiu del tipus de canvi de la lliura. A tipus de canvi constant, el creixement és del 5,0% interanual recolzat en el creixement de comptes corrents derivat del baix entorn de tipus dels dipòsits a termini.

Pel que fa a les mesures per fer front a la Covid-19 oferint solucions de finançament als seus clients, cal destacar entre d’altres actuacions, la posada en marxa de la moratòria hipotecària de tres mesos, que s'ha estès al seu torn als préstecs persones i targetes de crèdit. Per al segment d'empreses, s'ha establert una moratòria de capital de sis mesos.

 

(1) Inclou +5pbs de la venda de la promotora immobiliària, +35pbs per la venda de Sabadell AM i +7pbs per la venda de la dipositaria.

(2) S’aïlla el EPA procedente de CAM y la cuenta a cobrar por el derecho de tanteo de las ventas de activos problemáticos de 1,1MM€ en 4T19 y 0,5MM en 1T20.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.