Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 710,4 milions d'euros, un 0,3% més el 2016, després de realitzar dotacions extraordinàries


27/01/2017
  • Reducció rècord d’actius problemàtics durant l’any: 2.961 milions de euros, gràcies a la venda accelerada d’immobles.
  • Creix el crèdit viu un 3,9% a tipus de canvi constant. Tanca el 2016 amb un saldo de 140.557,3 milions d’euros.
  • El marge d’interessos acaba l’any en 3.837,8 milions d’euros, un 19,8% més que en l’exercici anterior, i es manté estable trimestralment a perímetre constant.
  • El rati de morositat cau fins al 6,1% des del 13,6% de desembre de 2013, quan va començar el Pla TRIple.

El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici de 2016 amb un benefici net atribuït de 710,4 milions d’euros, un 0,3% més que el 2015, i un marge d’interessos de 3.837,8 milions d’euros, fet que suposa un increment del 19,8% davant del passat exercici. Sense TSB, el marge d’interessos també millora, ho fa en un 4,6% fins als 2.786,9 milions d’euros.

Els resultats de Banc Sabadell mostren la fortalesa dels seus beneficis i de la generació estable de marge d’interessos, en un entorn de tipus baixos i després de realitzar dotacions extraordinàries que inclouen l’impacte de les clàusules sòl. Els ingressos del negoci core del banc (marge d’interessos i comissions) es mantenen forts i els costos recurrents es redueixen, tant a Espanya como al Regne Unit.

L’activitat comercial al llarg de l’any s’ha comportat satisfactòriament en un entorn d’elevada competència, i la reducció d’actius problemàtics ha superat àmpliament les expectatives i continua executant-se amb èxit. La posició de capital a tancament de 2016 és forta: CET1 fully loaded del 12,0%.

La morositat cau al 6,1% (vs. 13,6% desembre 2013) i la venda accelerada d’actius problemàtics continua a bon ritme 

La morositat segueix reduint-se en l’últim trimestre de l’any i se situa en el 6,14% (7,72% sense considerar-hi TSB) a 31 de desembre de 2016, des del 7,79% de tancament de 2015 i del 6,60% del tercer trimestre. El desembre de 2013, a l’inici del pla estratègic TRIple, el rati de morositat se situava en el 13,6%, per la qual cosa s’ha reduït a més de la meitat. Només en els últims 12 mesos ha caigut 165 punts bàsics. Les cobertures per deteriorament inclouen 410 milions d’euros per possibles desenllaços a contingències per les clàusules terra. Sense considerar aquest import, les cobertures de dubtosos i actius problemàtics del Grup se situen en el 47,3% i 47,4%, respectivament, a desembre 2016.

L’evacuació d’actius problemàtics se situa molt per sobre dels objectius del pla estratègic amb una reducció de 7.411 milions d’euros en els tres últims anys i l’estratègia de venda accelerada d’actius continua executant-se amb èxit. El 2016, es marca un altre rècord de reducció d’actius problemàtics, en 2.961 milions d’euros, i 648 milions d’euros el quart trimestre. D’aquests últims, 575 milions d’euros corresponen a riscos dubtosos i 73 milions d’euros a actius adjudicats. A desembre de 2016, el saldo d’actius problemàtics se situa en 18.617,1 milions d’euros i el saldo de riscos dubtosos en 9.582,5 milions d’euros.

Banc Sabadell tanca l’any amb una posició de capital forta. El CET1 fully loaded se situa en el 12,0% davant de l’11,4% de tancament de 2015, i molt per damunt de les exigències reguladores.

Les dotacions a insolvències i altres deterioraments, que inclouen l’impacte de les clàusules sòl, pugen a 1.427,1 milions d’euros (1.399,0 milions d’euros sense considerar-hi TSB) a tancament de l’exercici 2016 davant dels 2.333,2 milions d’euros en l’exercici precedent, representant una reducció a nivell del grup del -38,8% (-40,0% sense considerar-hi TSB).

 

Fortalesa del negoci core i despeses a la baixa

El marge de clients tanca 2016 en el 2,69%, el 2,59% sense TSB, per la qual cosa es manté estable comparat amb el 2015. Les comissions reflecteixen un creixement interanual del 5,6% (1,4% sense considerar-hi TSB) fins als 1.148,6 milions d’euros al tancament d’exercici de 2016. Tant interanual com intertrimestralment destaca el bon comportament de les comissions de gestió d’actius.

Els costos recurrents del grup s’han reduït al llarg de l’últim trimestre, tant a Espanya com al Regne Unit, un 1,9% fins als 634,5 milions d’euros. A tancament d’any, les despeses d’explotació se situen en 2.663,3 milions d’euros, dels quals 87,1 milions d’euros corresponen a conceptes no recurrents. Excloent-ne TSB, les despeses d’explotació se situen en 1.816,7 milions d’euros, dels quals 49,3 milions d’euros corresponen a conceptes no recurrents.

 

Creixement en el volum de crèdit viu en un entorn competitiu

La inversió creditícia bruta viva del grup tanca el desembre de 2016 amb un saldo de 140.557,3 milions d’euros, cosa que implica un creixement del 3,9% a tipus de canvi constant en un entorn de forta competència. En relació amb el trimestre anterior, augmenta un 2,0%, i sense considerar-hi TSB, presenta un saldo de 106.304,6 milions d’euros al tancament de l’exercici de 2016. En termes interanuals presenta un increment de l’1,7% en  relació a l’exercici anterior.

Els recursos de clients en balanç augmenten interanualment un 5,4% a tipus de canvi constant (3,0% excloent-ne TSB), totalitzen 133.456,6 milions d’euros (99.123,0 milions d’euros sense considerar-hi TSB), i en comparació amb el trimestre anterior augmenten un 1,8% (1,7% sense considerar-hi TSB).

També al llarg dels últims 12 mesos, s’han incrementat tant els dipòsits vista com els recursos fora de balanç. El total de recursos de clients de fora de balanç pugen a 40.605,9 milions d’euros a tancament d’exercici de 2016 i creixen un 8,6% respecte l’any anterior (creixen un 2,3% en termes intertrimestrals). El patrimoni en fons d’inversió, que a 31 de desembre de 2016 se situa en 22.594,2 milions d’euros, representa un increment del 5,4% interanual (1,7% intertrimestral).

Els saldos de comptes a la vista pugen a 92.010,6 milions d’euros (62.624,0 milions d’euros sense considerar-hi TSB) representant un increment del 8,8% interanual (16,3% sense considerar-hi TSB). En total, els recursos gestionats sumen 201.588,8 milions d’euros (162.584,9 milions d’euros excloent-ne TSB) davant dels 200.355,1 milions d’euros (160.605,2 milions d’euros excloent-ne TSB) un any abans, fet que suposa un increment interanual del 0,6% (1,2% sense considerar-hi TSB).

Les quotes de mercat segueixen augmentant. En empreses, destaquen l’operativa de TPVs, on la quota de Banc Sabadell s’incrementa el 2016 fins al 14,36% davant del 13,62% de 2015, i l’operativa per a exportació, que se situa en el 19,91% a tancament d’any, des de l’11,96% de fa 12 mesos. Augmenta també la quota de crèdit fins a l’11,14% des de l’11,13%. En particulars, en el segment de targetes de crèdit, la quota millora fins al 7,58% a tancament de 2016 des del 7,41% de 2015; assegurances de vida, fins al 5,47% des del 5,23%; i dipòsits llars, fins al 6,06% des del 5,73%.

Compromís amb la transformació i líders en experiència de client

L’exitosa transformació comercial i digital ha liderat la millora contínua de l’eficiència i de l’experiència client, fet que situa Banc Sabadell en alts estàndards de qualitat. Segons els estudis de STIGA, EQUOS, i l’anàlisi de qualitat objectiva en xarxes comercials bancàries, Banc Sabadell obté un 7,78 en nivell d’atenció que reben els clients, davant del 6,99 de la mitjana del sector. A més, l’entitat és líder del ranking de NPS en grans empreses i pimes. L’indicador Net Promoter Score (NPS), calculat per Accenture, es basa en la següent pregunta: “En una escala de 0 a 10, on 0 es del tot improbable i 10 és altament probable, quina probabilitat hi ha que recomani Sabadell a un conegut?”.

La reorganització del model de distribució cap a les oficines multiubicació ha respost a les necessitats del client i millorant la satisfacció i l’eficiència, en oferir un alt valor i un servei més àgil. Així mateix, s’ha redissenyat i simplificat l’estructura de la xarxa comercial, per incrementar l’autonomia i rapidesa de las decisions.

Al mateix temps, Banc Sabadell ofereix les millors capacitats digitals, com Bizum, que després del seu llançament ha arribat fins als 39.000 usuaris aquest trimestre, amb una quota de mercat en usuaris del 13,4%, 20,2% en transaccions i 17,5 en imports; o Proteo Mobile, que porta els serveis i productes bancaris a casa del client a través de dispositius mòbils: distribució de 3.500 tablets a la xarxa comercial, amb al voltant de 5.000 clients registrats i més de 22.000 documents firmats durant l’últim trimestre. El compromís amb la transformació digital el demostren els números: un 86% de les transaccions es duen a terme per canals remots, i el 18% de las vendes s’executen a través de plataformes digitals.

 

TSB: integració en línia amb l’esperat i millora comercial

TSB registra l’any 2016 un benefici de gestió abans d’impostos i d’extraordinaris de 177,7 milions de lliures, fet que suposa un increment del 68,1%, i un marge d’interessos de 866,8 milions de lliures, un 10,9% més que el 2015. Es manté la tendència positiva de la inversió creditícia de la franquícia impulsada pel creixement d’intermediació hipotecària i recolzada pel creixement continu dels dipòsits. Addicionalment, els dipòsits continuen el seu creixement, reflectint així  la confiança dels clients.

El procés d’integració de la plataforma tecnològica de Banc Sabadell segueix avançant en línia amb la planificació prevista. De fet, la plataforma UK Proteo es troba en la seva fase final de proves.
 

Fets destacats del quart trimestre

 

Reconeixement de les agències de qualificació creditícies

 

  • Moody’s millora la nota: amb data 1 de desembre de 2016, Moody’s Investor Service va comunicar la pujada dels ratings de Banc Sabadell de dipòsits de Baa3/Prime-3 a Baa2/Prime-2 i de deute senior de Ba1 a Baa3. La perspectiva dels ratings de dipòsits a llarg termini i deute sènior és estable. Aquesta acció de rating reflecteix, segons Moody’s Investors Service, la millora en els fonamentals de Banc Sabadell, principalment en termes de risc, amb una disminució substancial i amb una tendència continuada per al proper exercici dels actius problemàtics.

 

  • S&P eleva la perspectiva: amb data 2 de novembre de 2016, S&P Global Ratings va millorar la perspectiva del rating de Banc Sabadell a positiva (des d’estable) i va afirmar el rating de llarg termini en BB+, així com el de curt termini en B. La perspectiva positiva es basa principalment en la millora significativa de la qualitat dels actius, enfortiment de la solvència i consolidació de la posició de mercat a Espanya, així com la diversificació geogràfica de les diferents fonts d’ingrés.

 

Requeriments de capital exigits pel Banc Central Europeu

Banc Sabadell va rebre la comunicació per part del Banc Central Europeu de la decisió respecte als requeriments mínims prudencials aplicables al Banc per al 2017, després del procés de revisió i avaluació supervisora (SREP). Banc Sabadell ha de mantenir, en base consolidada, un rati de Common Equity Tier I (CET1) del 7,375% mesurat sobre el capital regulador phased-in. El Common Equity Tier 1 fully-loaded de Banc Sabadell és del 12,0%.

 

Repartiment de dividend en efectiu

Repartiment d’un dividend de 0,05 euros per acció a càrrec dels resultats de 2016, que inclou els 0,02 euros per acció que es van pagar en efectiu el desembre de 2016, així com un altre dividend complementari de 0,03 euros per acció que s’abonarà també en efectiu el 2017 i que serà sotmès a aprovació a la pròxima Junta General d’Accionistes del banc.

 

Banc Sabadell ven accions de Banco Comercial Português

Banc Sabadell va efectuar una col·locació privada a través d’un procés de prospecció accelerada de la demanda dirigit exclusivament a inversors qualificats i institucionals de 38.577.892 accions de Banco Comercial Português, S.A. (Millennium BCP) de les que era titular directament i indirecta, representatives d’un 4,08% del seu capital social i dels seus drets de vot. El preu de venda resultant va ser de 1,15 euros per acció, fet que va representar un total de 44.364.575,80 euros pel conjunt de les accions, sense impacte rellevant (minusvàlues per aproximadament 8,3 milions d’euros bruts) en el compte de resultats i balanç de Banc Sabadell.

 

Informació a requeriment de la CNMV en relació al Reial Decret-llei 1/2007, del 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl indegudes

En els termes que ja va comunicar Banc Sabadell en la informació financera pública del primer semestre de l’exercici 2016, les clàusules sòl de Banc Sabadell no han estat definitivament anul·lades amb caràcter general per sentència ferma, i l’entitat considera que té arguments jurídics i processals que haurien de ser valorats en el recurs que se segueix tramitant. L’impacte màxim estimat suposat que es produís aquesta situació i considerant la retroactivitat total, seria de 490 milions, import que a més es veuria rebaixat atenent als termes concrets de la sentència i a la seva forma d’execució. Banc Sabadell considera que les correccions de valor per deteriorament i provisions constituïdes pel grup en els estats financers a 31 de desembre de 2016 seran suficients per absorbir possibles minusvàlues que tinguin els actius del grup i els desenllaços de qualsevol contingència oberta.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.