Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 203 milions d’euros fins al setembre i supera el consens de mercat


30/10/2020
  • La ràtio de capital CET1 s’eleva al 12,9% amb un augment de 22pb en el trimestre
  • El banc redueix la ràtio de mora fins al 3,81%, el crèdit viu(1) creix un 4,3%, els recursos un 4,0% i augmenta tots els seus marges en el trimestre
  • L’entitat durà a terme un pla d’eficiència i transformació digital a Espanya per ajustar els costos a la realitat competitiva, que es finançarà amb les plusvàlues de les vendes de part de la cartera ALCO
  • Després de finançar aquest pla, les plusvàlues latents no utilitzades sumen 1.300 milions d’euros
  • TSB accelera el seu pla de reestructuració i preveu concloure’l i arribar al break even el 2021

 


El grup Banc Sabadell ha tancat el tercer trimestre del 2020 amb un benefici net atribuït interanual de 203 milions d'euros. En el trimestre, el benefici net experimenta un creixement del 10,9% recolzat en la recuperació del negoci core i en la disminució de les provisions. En termes interanuals, el benefici net és un 74,1% inferior després de l'actualització dels models IFRS9 i per menys ingressos derivats de la menor activitat per la pandèmia.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 3.546 milions, un 6,2% menys en termes interanuals. En el trimestre, mostren un comportament positiu recolzat en el creixement del marge d'interessos i de les comissions.

El marge d'interessos se situa en tancar el setembre del 2020 en els 2.545 milions d'euros, un 6,2% inferior interanualment per l'efecte dels tipus d'interès, l'efecte de la titulització de préstecs al consum feta l'any anterior, així com per l’aportació menor de la cartera ALCO. En el trimestre, el marge d'interessos se situa en 841 milions d'euros i registra un increment del 2,5% recolzat en l’increment de volums i d’ingressos per la TLTRO III.

Les comissions netes sumen 1.000 milions d'euros, un 6,3% menys que l'any anterior per la reducció de l'activitat derivada del confinament per la pandèmia. En el trimestre, les comissions creixen un 1,0% després de l'augment de l'activitat per la desescalada.

El total de costos és de 2.387 milions d'euros en tancar el setembre del 2020, un 0,9% més respecte a el mateix període de l'any anterior. Els costos recurrents es redueixen en el trimestre un 1,9% per menys despeses de personal, i els no recurrents incorporen 71 milions per l'acceleració de la reestructuració a TSB.

La ràtio d'eficiència se situa en el 56,3%, pels costos de reestructuració a TSB. Aïllant aquests costos, la ràtio d'eficiència se situa en el 53,9%.


Posició de liquiditat i capital

La ràtio de primera qualitat CET1 augmenta 22pb en el trimestre, situant-se en el 12,9%. Aquesta ràtio CET1 inclou 92pbs d'ajustos transicionals d’IFRS9, de manera que la ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,0%, millorant + 9pbs respecte al trimestre anterior.

Pel que fa a la gestió de la liquiditat, la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ràtio) se situa al tancament de setembre de 2020 en el 206% en l'àmbit grup (226% Ex TSB i 211% a TSB). La ràtio de loan to deposits en tancar el setembre del 2020 és del 98% amb una estructura de finançament minorista equilibrada.

Així mateix, en el tercer trimestre del 2020 s'ha llançat la primera emissió de bons verds, en aquest cas de 500 milions d'euros d'obligacions sènior preferred.
 

La inversió creditícia creix un 4,3%

Banc Sabadell ha conclòs el mes de setembre del 2020 amb creixements interanuals en la inversió de crèdit en totes les geografies en l'any.

La inversió creditícia bruta viva tanca el tercer trimestre del 2020 amb un saldo de 145.462 milions d'euros (110.047 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual del 3,2% (3,7% Ex TSB).

El creixement orgànic(1) de la inversió se situa en el 4,3% interanual (5,1% Ex TSB) i en el 0,2% en el trimestre. A Espanya, la inversió creditícia viva mostra un creixement del 5,3% interanual recolzat principalment en la concessió de préstecs ICO a empreses, pimes i autònoms.

A TSB, la inversió creditícia mostra un augment de l'1,8% interanual i del 3,6% en el trimestre tot i la depreciació de la lliura, principalment per l'augment de la cartera hipotecària després del repunt de l'activitat. Mèxic mostra un creixement a tipus de canvi constant del 23,4% interanual.

En tancar el setembre del 2020, els recursos de clients en balanç totalitzen 148.163 milions d'euros (111.379 milions d'euros Ex TSB) i presenten un creixement del 4,0% interanual (2,5% sense considerar-hi TSB) i del 0,4 % en el trimestre impulsats pel creixement dels comptes a la vista.

Els saldos de comptes a la vista sumen 126.274 milions d'euros (92.341 milions d'euros Ex TSB), fet que suposa un increment del 9,7% interanual (9,0% Ex TSB) i de l’1,9% en el trimestre (1,7% Ex TSB).

Els dipòsits a termini totalitzen 22.187 milions d'euros (19.336 milions d'euros Ex TSB), un -19,7% respecte l'exercici anterior i del -7,4% (-8,1% sense considerar-hi TSB) en el trimestre pel traspàs de dipòsits a comptes vista com a conseqüència de l'entorn de baixos tipus d'interès dels dipòsits d'estalvi.

El total de recursos de clients fora de balanç suma 41.935 milions d'euros en tancar el setembre del 2020 i creixen en el trimestre un 0,5% pels fons d'inversió.

El total de recursos gestionats puja a 212.647 milions d'euros (173.976 milions d'euros Ex TSB) respecte als 210.201 milions d'euros d’un any abans (173.477 milions d'euros Ex TSB), fet que suposa un increment interanual de l'1,2% (0,3% sense considerar-hi TSB) i en el trimestre del 0,4% (0,2% sense considerar-hi TSB).

Compromís amb empreses i famílies

Banc Sabadell manté el seu compromís en el suport a empreses, autònoms i famílies per afrontar les conseqüències de la pandèmia. L'entitat ha concedit a data de 23 d'octubre un total de 105.000 operacions per import de 10.500 milions d'euros en préstecs garantits per l'ICO destinats a pimes i grans empreses. Pel que fa a les moratòries, Banc Sabadell n’ha concedit fins a setembre del 2020 un total de 3.660 milions d'euros; d’aquests, 2.635 milions corresponen a moratòries sectorials, mentre que els 1.025 milions restants són les moratòries emparades pel Reial Decret. El 92% de les moratòries concedides són hipotecàries, i el 8% de préstecs consum.


Reducció d'actius problemàtics i de la mora

Els actius problemàtics en tancar el setembre del 2020 mostren un saldo de 7.647 milions d'euros; dels quals 6.127 milions d'euros corresponen a actius dubtosos i 1.520 milions d'euros a actius adjudicats. Aquest nivell d'actius problemàtics (NPAs) suposa que la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius es redueixi, i se situï en l'1,5% comparat amb el 1,7% del tercer trimestre de l'any anterior. En el trimestre, els actius problemàtics experimenten una reducció de 172 milions d'euros

La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 52,3%, de manera que la cobertura d'actius adjudicats arriba al 35,6% i la cobertura de dubtosos arriba al 56,5%. Dins dels dubtosos, la ràtio de cobertura d’stage 3 se situa en el 40,0%.

La ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió creditícia bruta més els actius immobiliaris es redueix en el trimestre i se situa en el 5,0%.

La ràtio de morositat del grup se situa en el 3,81%, millorant així respecte al setembre del 2019, quan se situava en el 4,08%, i respecte al juny del 2020, quan se situava en el 3,95%.
 

Nou pla d'eficiència i transformació digital a Espanya

Banc Sabadell posarà en marxa a partir del quart trimestre del 2020 un pla d'eficiència i transformació digital a Espanya, que té com a objectiu ajustar l'estructura de l'organització i els costos a la nova realitat competitiva.

El pla d'eficiència inclou diferents iniciatives, com a simplificació dels processos interns, l'autoservei en activitats transaccionals, l'automatització de les activitats dels centres d'operacions, la millora de l'eficiència en els centres d'atenció telefònica, tot això acompanyat de la incorporació de noves capacitats i serveis digitals.

És previst també dur a terme una simplificació de centre corporatiu, mitjançant la centralització de competències i a reducció de les estructures regionals de suport.

Així mateix, hi ha previstes altres actuacions que permetran a l'entitat reduir costos, com la reducció de l'ús d'espais i altres menors costos discrecionals.

Impacte neutre en capital

El finançament d'aquest pla d'eficiència tindrà un impacte neutre en capital. El pla suposarà un impacte anual positiu en el marge abans de dotacions de 115 milions d’euros. Després de finançar aquest pla, Banc Sabadell mantindrà unes plusvàlues latents de la cartera ALCO no utilitzades de 1.300 milions.

Aquest pla d'eficiència i transformació es fonamentarà en la voluntarietat i negociació pactada de baixes incentivades i prejubilacions. L'entitat ha mostrat el seu compromís d'arribar a un acord i consensuar amb els sindicats el contingut d'aquest pla d'ajust.
 

TSB accelera el seu pla de reestructuració per concloure’l i assolir-ne el break even el 2021

TSB ha anunciat l’acceleració del seu pla de reestructuració per concloure’l i assolir-ne el break even el 2021. Aquests canvis tenen a veure amb la nova manera com els clients es relacionen amb el banc, amb cada vegada menys visites a les sucursals i una acceleració de l'ús de canals digitals.

La filial de Banc Sabadell experimenta una forta recuperació de la seva activitat comercial a la fi del setembre de 2020, tant en la comparativa interanual com en el trimestre, amb el millor nivell d'activitat comercial des del 2018.

La inversió creditícia de TSB puja a 35.415 milions d'euros, un creixement de l'1,8% interanual. A tipus de canvi constant, l'augment se situa en el 4,8% interanual per l'augment de la cartera hipotecària i pels Bounce Back Loans, crèdits amb el suport de el govern britànic. En aquest cas, remarcar que s'ha produït un rècord en la producció d'hipoteques a TSB, que arriben a un volum total de 28.727 milions de lliures.

Els recursos de clients en balanç sumen 36.784 milions d'euros i presenten un augment del 9,1% interanual i del 2,0% en el trimestre. A tipus de canvi constant, creixement del 12,3% interanual i del 2,0 en el trimestre principalment per l'augment en comptes corrents que creixen un 19,1% interanual i un 3,4% intertrimestral.

D’ençà de l'inici de la seva activitat en el segment d'Empreses, a TSB s'han incrementat els nous dipòsits, amb alça de 72,2% fins a setembre, i del 7,1% intertrimestral.

 

(1) S'aïlla l'EPA procedent de CAM

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.