Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 145 milions d’euros el primer semestre i acumula les provisions de 1.089 milions, després d’actualitzar els escenaris macroeconòmics per la Covid-19


30/07/2020
  • La ràtio CET1 phase in augmenta 55 pb en el trimestre i se situa en el 12,7%  (12,1% fully loaded (1) )
  • Els recursos de balanç creixen un 4,0% i el crèdit viu del grup un 3,3%(2)  interanual
  • L’entitat concedeix 9.300 milions d’euros en préstecs ICO, i moratòries hipotecàries i de préstecs consum per valor de 2.527 milions d’euros
  • El 70% dels clients que operen ho fan a través de canals digitals
  • Banc Sabadell llança el seu marc per a l’emissió de bons vinculats als objectius de compromís sostenible

 


El grup Banc Sabadell ha tancat el primer semestre del 2020 amb un benefici net atribuït de 145 milions d'euros un 72,7% inferior en termes interanuals després d'acumular les provisions requerides per un total de 1.089 milions d'euros (968 milions d'euros Ex TSB) per l'actualització dels models d’IFRS9 que incorporen els nous escenaris macroeconòmics per la Covid-19.

Aquestes dotacions suposen un cost del risc de crèdit de 107pbs, en línia amb l'objectiu.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 2.378 milions, un 5,3% menys en termes interanuals i mantenen la seva solidesa malgrat un trimestre excepcional.

El trimestre registra una recuperació significativa de l'activitat en les seves darreres setmanes i assoleix nivells pre-Covid-19, cosa que permet a Banc Sabadell d’augmentar la seva quota de mercat en facturació de TPVs, targetes de crèdit i assegurances.

El marge d'interessos se situa, en tancar el juny del 2020, en 1.705 milions d'euros, un 5,6% inferior interanualment per l'efecte dels tipus d'interès, així com per la menor aportació de la cartera ALCO, que es veu parcialment compensat per més volums i per menys cost de finançament majorista i per la TLTROIII. Addicionalment, cal destacar l'impacte de la titulització de préstecs al consum realitzada l'any anterior. Les comissions netes ascendeixen a 673 milions d'euros, un 4,6% menys que l'any anterior, per la caiguda de l'activitat i la situació d'excepcionalitat a la primera part del trimestre.


Contenció de costos i sòlida posició de capital i liquiditat

Els costos es contenen i es redueixen un 0,3% respecte a l'any anterior, situant-se en 1.562 milions d'euros en tancar el juny, i la ràtio d'eficiència se situa en el 53,7% en tancar juny del 2020, millorant així en 107 pb respecte al mateix període de l'any anterior.

La ràtio de capital de Banc Sabadell permet d’encarar amb solidesa l'entorn macroeconòmic actual. Així, la ràtio de primera qualitat CET1 es reforça i augmenta 55 pb en el trimestre, situant-se en el 12,7% phase-in i en l’11,9% fully-loaded en tancar el juny del 2020. La ràtio CET1 proforma(1) se situa en 12,8% phase-in i en el 12,1% fully-loaded.

Pel que fa a la gestió de la liquiditat, la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) s'incrementa i se situa en tancar el juny del 2020 en el 214% a nivell grup (234% Ex TSB i 247% a TSB). La ràtio de loan to deposits en tancar el juny del 2020 és del 99% amb una estructura de finançament minorista equilibrada.

Així mateix, en el segon trimestre de 2020 s'han emès 500 milions d'euros d'obligacions senior preferred.
 

Creix el crèdit i augmenten els recursos gestionats

Banc Sabadell ha conclòs el primer semestre del 2020 amb creixements en la inversió de crèdit en totes les geografies. La inversió creditícia bruta viva a juny de 2020 tanca amb un saldo de 145.131 milions d'euros (110.941 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual del 2,4% (2,9% Ex TSB).

El creixement orgànic(2) de la inversió se situa en el 3,3% interanual (4,0% ex TSB) i en l’1,4% en el trimestre (2,4% Ex TSB).

A Espanya, la inversió creditícia bruta viva mostra un creixement del 4,1% interanual i del 2,1% en el trimestre impulsat principalment per la concessió de préstecs ICO a empreses, pimes i autònoms i per les hipoteques, que segueixen mostrant un bon comportament en termes interanuals.

A TSB, la inversió creditícia mostra un augment de l'1,0% interanual. A tipus de canvi constant, el creixement és del 2,8% interanual i de l'1,0% en el trimestre per l'augment de la cartera hipotecària i pels Bounce Back Loans, mesura de govern per facilitar el finançament a les pimes durant la pandèmia.

En tancar el juny del 2020, els recursos de clients en balanç totalitzen 147.572 milions d'euros (111.525 milions d'euros Ex TSB) i presenten un creixement del 4,0% interanual (2,7% sense considerar-hi TSB) i del 2,5 % en el trimestre (1,9% sense considerar-hi TSB), impulsats pel creixement dels comptes a la vista.

Els saldos de comptes a la vista ascendeixen a 123.888 milions d'euros (90.776 milions d'euros Ex TSB), fet que suposa un increment del 9,0% interanual (8,4% Ex TSB) i del 4,2% en el trimestre (3,7% Ex TSB) derivat principalment de la menor retirada d'efectiu durant el confinament.

Els dipòsits a termini totalitzen 23.966 milions d'euros (21.031 milions d'euros Ex TSB), un -15,3% respecte l'exercici anterior i del -4,6% (-4,0% sense considerar-hi TSB) en el trimestre pel traspàs de dipòsits a comptes vista com a conseqüència de l'entorn de baixos tipus d'interès.

El total de recursos de clients fora de balanç ascendeix a 41.718 milions d'euros en tancar el juny del 2020 i creixen en el trimestre el 4,2% a causa de l'evolució dels mercats financers.

El total de recursos gestionats puja a 211.886 milions d'euros (173.570 milions d'euros Ex TSB) respecte a 208.587 milions d'euros un any abans (172.416 milions d'euros Ex TSB), fet que suposa un increment interanual de l'1,6% (0,7% sense considerar-hi TSB) i en el trimestre de l'1,9% (1,5% sense considerar-hi TSB).

Mèxic continua mostrant un remarcable comportament, amb un creixement del 8,0% interanual i del 4,0% en el trimestre.


Compromís prioritari: acompanyar autònoms, empreses i famílies  per afrontar la Covid-19.

Banc Sabadell ha acompanyat a autònoms, empreses i famílies, anticipant i aportant solucions per ajudar a mitigar les conseqüències de la crisi sanitària originada per la pandèmia, compromís que es manté intacte i és prioritari per a l'entitat com a servei essencial en aquests moments d’especial dificultat.

Sabadell ha concedit un total de 9.300 milions d'euros(3) en operacions de crèdit amb garantia ICO per a pimes, autònoms i grans empreses, als quals s’hi han de sumar 1.700 milions d’euros més en procés de concessió. A aquestes xifres cal afegir-hi la concessió a autònoms i empreses de 9.978 milions d'euros en crèdits amb garantia Banc Sabadell fins al juny del 2020.

Pel que fa a particulars, Banc Sabadell ha concedit fins al juny del 2020 moratòries hipotecàries per un valor de 2.326 milions d'euros, i 201 milions d'euros en moratòries de consum. En aquest cas, 969 milions corresponen a les moratòries emparades pel Reial Decret, i un total de 1.558 milions a les moratòries sectorials.

Gestió del risc

Reducció en els últims dotze mesos dels actius problemàtics, que en tancar el juny del 2020 mostren un saldo de 7.820 milions d'euros, dels quals 6.359 milions d'euros corresponen a actius dubtosos i 1.460 milions d'euros a actius adjudicats. Aquest nivell d'actius problemàtics (NPAs) suposa que la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius es redueixi, i se situï en l'1,6% comparat amb l’1,8% del segon trimestre de l'any anterior.

La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 51,8%, de manera que la cobertura de dubtosos arriba el 55,6% i la cobertura dels actius adjudicats al 35,2%.

La ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió creditícia bruta més els actius immobiliaris se situa en el 5,1% des del 5,5% en el primer semestre de 2019.

La ràtio de morositat del grup se situa en el 3,95%, percentatge que mostra una millora respecte al segon trimestre del l'any anterior, quan es va situar en el 4,05%.


El 70% dels clients que operen ho fan a través de canals digitals i els usuaris de Bizum es dupliquen en un any

Banc Sabadell ha demostrat durant la pandèmia la robustesa i resiliència de la seva plataforma tecnològica, i que posseeix les capacitats digitals adequades per mobilitzar tota l'organització, treballar en remot i seguir prestant serveis als empleats i clients amb normalitat i sense disrupció del servei.

Així, el 70% dels clients que operen ho fan a través de canals digitals i el 86% dels préstecs avalats per l'ICO s'han signat digitalment. Respecte al primer trimestre de l’any, el nombre de documents signats digitalment ha crescut del 26 al 41% i els registres en l'app han crescut en un 13%.

A més, Banc Sabadell ha sumat en l'últim trimestre 90.000 usuaris nous en la seva aplicació mòbil. En el cas de Sabadell Wallet el nombre d'usuaris ha crescut un 110% interanual i supera el milió de clients actualment. A més, la xifra d'usuaris de Bizum arriba als 650.000, el doble que en el mateix període de l'any anterior.


TSB desplega la seva activitat en pimes i el seu índex NPS assoleix el nivell més alt dels últims dos anys

TSB ha augmentat la base de clients en el segment d'empreses, amb un total de 20.000 Business Current Accounts (BCA) obertes el primer semestre del l'any.

La inversió creditícia de TSB puja a 34.190 milions d'euros, un creixement de l'1,0%. A tipus de canvi constant, l'augment se situa en el 2,8% interanual per l'augment de la cartera hipotecària i pels Bounce Back Loans, crèdits amb el suport del govern britànic.

TSB ha concedit 38.000 moratòries hipotecàries i 50.000 moratòries per préstecs consum per donar suport als seus clients davant els efectes de la pandèmia.

Els recursos de clients en balanç pugen a 36.047 milions d'euros i presenten un augment del 8,4%.

TSB ha accelerat la seva estratègia de digitalització. Les transaccions a través de canals digitals han crescut fins al 93% de juny del 2020. Al voltant del 70% de les vendes es fan digitalment. La ràtio de registres a través de l'app de TSB s'ha triplicat, fins als 3.500 diaris.

Com a conseqüència d'aquest tipus de mesures, i gràcies a la robustesa de la seva plataforma tecnològica, TSB ha assolit l'índex de NPS (Net Promoted Score) més alt dels dos últims anys.
 

 

(1) Dada proforma. Inclou + 6pbs de la venda de la promotora immobiliària i + 8pbs per la venda de la dipositària.

(2) S'aïlla el EPA procedent de CAM i el compte a cobrar pel dret de tempteig de les vendes d'actius problemàtics de 0,5MM a 1T20 i 0,2MM a 2T20.

(3) Dades a 24 de juliol del 2020

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.