Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 564 milions d'euros fins al juny i situa el ROTE en el 10,8 %


27/07/2023
  • El marge recurrent (marge d'interessos + comissions – costos) augmenta un 42,3% interanual
  • La ràtio de capital CET1 fully-loaded incrementa 9 bp durant el trimestre i arriba al 12,87%
  • El benefici net individual de TSB augmenta un 71,5% interanual, i la contribució al Grup arriba als 106 milions d'euros
  • El banc executa el 19% del total de 204 milions d´euros del seu programa de recompra d'accions
  • La transformació de la entitat a Espanya continua avançant i els seus resultats són cada vegada més visibles

El grup Banc Sabadell ha tancat el primer semestre amb un benefici net atribuït de 564 milions d'euros, un 43,6 % més que el mateix període de l'any anterior. El marge recurrent de l'entitat (marge d'interessos + comissions – costos) augmenta un 42,3 % interanualment, mentre que el ROTE arriba al 10,8 %.

El conseller delegat, César González-Bueno, ha posat de manifest que “sens dubte les línies estratègiques del pla presentat dos anys enrere estan donant els seus fruits. Tenim un perímetre ben definit i estable, avui totes les unitats de negoci són rentables, hem sentat les bases de la transformació de negoci, i tot això amb un equip compromés i ben cohesionat. Aquest esforç es veu reflectit de nou en uns bons resultats a tancament de juny”.

El director financer de Banc Sabadell, Leopoldo Alvear, ha indicat que "hem d'estar satisfets amb el tancament del primer semestre. El marge recurrent millora un 42% interanualment, el que suposa un ROTE del 10,8% en els primers sis mesos de l´any. Hem generat capital de manera orgànica, augmentant la ràtio CET 1 fully loadekd en 33pb fins al 12,87%, devengat un pay-out del 50%, i el Grup manté una còmoda posició de liquiditat, amb una ràtio LCR del 200%, després d´haver tornat l´import total del TLTRO que vencia al 2023”.

Marge i comissions

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) arriben als 2.967 milions d'euros, un 19,4 % més en termes interanuals, i en aquest mateix període el marge d'interessos creix un 29,2 %, fins a situar-se a 2.270 milions.

Al tancament de juny, les comissions netes pugen a 697 milions d'euros, cosa que representa una disminució del 4,4 % interanual, i el total de costos se situa en 1.478 milions d'euros, un 2,7 % més respecte a l'any anterior.

Activitat comercial

El crèdit viu de Banc Sabadell tanca el mes de juny del 2023 amb un saldo de 153.834 milions d'euros, fet que representa un 2,7 % menys interanual per volums menors en hipoteques i empreses. En la comparació intertrimestral, el crèdit creix un 0,8 %.

El nivell de l'activitat comercial a Espanya ha mantingut el dinamisme. A Espanya la nova producció de crèdit a Empreses puja a 3.801 milions d'euros al juny, fet que suposa un increment del 7 % interanualment, i d'un 44 % en la comparativa trimestral. La nova concessió d’hipoteques puja a 1.095 milions d'euros, un 27 % menys que el mateix període de l'any anterior. Trimestralment, s’observa una recuperació de la producció, amb un augment del 7 %.

La nova producció de crèdit al consum se situa en 532 milions, cosa que significa un creixement del 23 % interanual i del 9 % durant el trimestre.

Al tancament de juny la facturació de targetes arriba als 5.803 milions, un 5 % interanual més, i la facturació de TPV puja a 13.247 milions, amb un augment del 9 % comparat amb el mateix trimestre de l’any anterior.

Els recursos de clients en balanç pugen a 162.790 milions d'euros al tancament del segon trimestre del 2023, fet que suposa un 0,4 % menys interanual; intertrimestral, es produeix un creixement del 0,3 %. Els saldos de comptes a la vista se situen en 140.056 milions d’euros, amb un descens del 5,3 % interanual. Per la seva banda, els dipòsits a termini sumen 21.484 milions d'euros, amb una alça del 34,4 % respecte al juny del 2022 i d'un 16,9 % respecte al trimestre anterior.

Els recursos de clients fora de balanç arriben als 39.720 milions d'euros al tancament de juny del 2023, fet que suposa un increment del 2,3 % interanual. En la comparativa intertrimestral, creixen també un 0,5 %. Aquest augment s’explica principalment per la bona evolució dels fons d’inversió i de la gestió de patrimonis.

Els actius totals del grup totalitzen 243.453 milions d'euros, fet que representa un descens del 5,4 % en la comparativa interanual, i del 2,0 % en el trimestre per la devolució anticipada de la TLTRO III.

La ràtio de capital augmenta 9 pb durant el trimestre i se situa en el 12,87 %

La ràtio CET1 fully-loaded al tancament de juny se situa en el 12,87 % i augmenta 9 pb durant el trimestre, mentre que la ràtio de capital total puja a 18,10 %. L’MDA buffer se situa a 422 pbs, per sobre dels requeriments.

La ràtio de loan to deposits en tancar el juny de 2023 se situa en el 95,4 %, amb una estructura de finançament minorista equilibrada.

Pel que fa a la gestió de la liquiditat, sòlida posició en què la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) del grup arriba al 200 % al tancament de juny.

Reducció de la mora en el trimestre

Els actius problemàtics presenten un saldo de 6.971 milions al juny del 2023, dels quals 5.888 milions són préstecs dubtosos i 1.083 milions són actius adjudicats. L'últim any, els actius problemàtics es redueixen 20 milions, mentre que durant el trimestre la reducció és de 37 milions.

La cobertura d'actius problemàtics incorporant el total de provisions se situa en el 53,1 %, i la cobertura de préstecs dubtosos (stage 3) amb el total de provisions és del 55,7 % i del 38,7 % per als actius adjudicats.

La ràtio de morositat a tancament de juny mostra un comportament positiu en la comparativa trimestral, després de situar-se en el 3,50 %, que compara amb el 3,52 % del primer trimestre del 2023.

El cost de risc del crèdit és de 45 pb i es manté estable al tancament del segon trimestre.

TSB contribueix amb 106 milions d'euros al benefici del Grup

TSB tanca el primer semestre del 2023 amb un benefici individual després d'impostos de 105 milions de lliures. La contribució positiva als comptes del Grup Banc Sabadell ascendeix a 106 milions d'euros.

TSB incrementa un 36 % el seu marge recurrent (marge d'interessos + comissions – costos) en la comparativa interanual. El marge d'interessos totalitza 528 milions de lliures al tancament de juny del 2023 i augmenta un 13,9 % interanualment. Les comissions netes pugen a 51 milions de lliures, un 5,5 % menys en la comparativa interanual, mentre que els costos se situen en 386 milions de lliures, un 2,8 % més.

El banc executa el 19% del seu programa de recompra d'accions

Banc Sabadell ha llançat un programa de recompra d'accions per un import màxim de 204 milions d'euros. Aquest programa es va iniciar a principis de juliol després de rebre les autoritzacions corresponents, i té com a objectiu reduir el capital social de Banc Sabadell mitjançant l'amortització de les accions pròpies recomprades. Fins ara, s'ha executat un 19% del programa de recompra.

Fitch millora la perspectiva de Banc Sabadell

L'agència de qualificació creditícia Fitch va millorar al juny la perspectiva del ràting a llarg termini des d'estable a positiva de Banc Sabadell, tot mantenint el ràting en 'BBB-'. La millora de perspectiva es fonamenta en la millora de la rendibilitat davant de la perspectiva de pujada de tipus d'interès, la contenció de les càrregues associades al deteriorament creditici i l'evolució positiva dels resultats de la filial britànica TSB. Així mateix, Fitch destaca la sòlida posició del negoci de Banc Sabadell a Espanya, especialment en el segment de pimes. D'altra banda, ressalta els perfils adequats de capitalització, finançament i liquiditat.

 

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.