Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.
Corporatiu

Els accionistes donen suport de forma majoritària a tots els acords proposats a la junta


23/03/2023

• Els accionistes reelegeixen a Josep Oliu com a President no executiu i ratifiquen com a consellers a Aurora Catá Sala, María José García Beato i David Vegara Figueras.
• La junta aprova la gestió, els resultats de l'exercici de 2022, així com el repartiment d'un dividend complementari de 2 cèntims per acció.
• Els accionistes donen suport al programa de recompra d’accions per un valor màxim de 204 milions d’euros.
• També han aprovat el nomenament de Laura González Molero i de Pedro Viñolas Sierra.

La Junta General d'Accionistes de Banc Sabadell, celebrada a Alacant i en la qual han participat el 61,9 % del capital social, ha aprovat la gestió, la nova política de remuneracions i els comptes anuals del 141r exercici social de l'entitat.

En el transcurs de la reunió, s'ha aprovat l'informe d'informació no financera, els comptes de 2022, així com la proposta d'aplicació del resultat i de la distribució d'un dividend complementari de 0,02 euros per acció corresponent a l'exercici tancat a 31 de desembre del 2022. Això se suma al dividend a compte, també de 2 cèntims per acció, repartit a finals de l’any passat.

Els accionistes també han donat suport al programa de recompra d’accions per un valor màxim de 204 milions d’euros, subjecte a l’obtenció de l’autorització del Banc Central Europeu. En conjunt, el dividend distribuït més el programa de recompra comporten un payout de fins al 50 %, cosa que representa una rendibilitat del 8,7 % sobre el valor de l'acció al final del 2022.

Aquesta proposta de payout és conforme amb la política de dividends de Banc Sabadell, ateses les circumstàncies positives, tant pel capital existent com per la generació de capital esperada a l'exercici següent.

Així mateix, s'ha ratificat la reelecció d'Aurora Catá Sala com a Consellera Independent; de María José García Beato com a Consellera Altra Externa; de David Vegara Figueras com a Conseller Executiu; i la continuïtat de Josep Oliu com a President no executiu.

Alhora, ha obtingut el suport la ratificació i nomenament de Laura González Molero com a Consellera Independent, en substitució de José Ramón Martínez Sufrategui, a més del nomenament de Pedro Viñolas Sierra com a Conseller Independent, en substitució d'Anthony Ball.

Intervenció del president

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha començat la intervenció amb un missatge de satisfacció: L'entitat ha aconseguit superar les expectatives del pla de recuperació de rendibilitat sostenible a tres anys vista, que s'havia plantejat a finals del 2020”. Tot i això, ha reconegut que no ha estat un any fàcil a causa dels grans canvis econòmics, geopolítics i dels esdeveniments més recents, que han reconfigurat l'actual escenari convuls.

“Aquest any hem viscut en un context de gran incertesa i seguim encara immersos en ell”, ha indicat Oliu. En aquest sentit, ha assenyalat que “no només la guerra continua sent una amenaça per a la societat, sinó que l’adaptació al nou entorn econòmic de tipus d’interès ha provocat i pot provocar episodis d’inestabilitat de mercats”.

En tot cas, ha subratllat que “el sector bancari espanyol ha seguit una evolució molt favorable durant l'any, amb resultats sòlids, solvència creixent i amb excés de liquiditat, conseqüència del creixement limitat del crèdit en comparació amb les facilitats creditícies ofertes pel Banc Central Europeu”.

En aquesta línia, el president ha destacat el bon comportament de Banc Sabadell. L'Entitat ha sobresortit dins dels bancs espanyols per l'execució “del segon exercici d'aproximació a una taxa de rendibilitat sostenible, mitjançant una combinació virtuosa de creixement del marge d'interessos del 10,9 %, una reducció dels costos recurrents del 3,5 % i una disminució del cost de risc de crèdit fins a 44 punts bàsics”.

“La solidesa dels resultats i de la generació de capital de forma sistemàtica en tots els trimestres dels darrers dos anys ha tornat la confiança dels inversors en la nostra acció”, ha remarcat Oliu. El Banc es va revalorar un 58 % el 2022, sent el segon valor de l'Ibex 35.

Durant la Junta, el president també ha abordat la ferma aposta de l'Entitat per la sostenibilitat, que es plasma a l'informe “Compromís Sostenible” publicat el març de l'any passat, un marc d'actuació de rellevància ambiental i social en què s'integra l'estratègia ESG a la visió de futur de l'entitat.

En aquesta línia, s'ha referit a l'ajuda i l'acompanyament als clients en els seus objectius de descarbonització o el tractament adequat a clients amb dificultats d'inclusió financera

Mitjançant Sogeviso, filial especialitzada en trobar solucions d'habitatge per a persones o famílies amb situacions de vulnerabilitat sobrevinguda i cercar solucions temporals mentre recuperen la seva situació de normalitat.

Per acabar, Oliu ha indicat que els propers anys seran fonamentals per a la consolidació futura del banc i per a la seva rellevància social. “Espero poder contribuir com fins ara, amb el meu millor saber al servei dels clients i dels accionistes”, ha assenyalat. “Encara que estem en moments de volatilitat als mercats, partim amb unes perspectives molt positives per a l'any 2023”, ha reconegut. En suma, el president està convençut que “Banc Sabadell afronta el tercer any del seu pla estratègic en un entorn revoltat, però amb solidesa i forta determinació cap a la consecució del seu objectiu”.

Intervenció del conseller delegat

El conseller delegat del Banc, César González-Bueno, ha començat destacant que el banc està fort, té unes prioritats de gestió ben enfocades, i segueix un full de ruta estratègic ben definit”. Posteriorment, ha exposat les principals magnituds financeres, la gestió realitzada durant l'exercici 2022 i després s'ha enfocat en els objectius financers per al 2023.

En síntesi, ha subratllat el “fort increment del benefici i de la rendibilitat, millora del perfil de risc, bona dinàmica comercial i acceleració de la transformació, ferm compromís amb la sostenibilitat, i sòlida posició de capital i liquiditat”.

Així mateix, ha enumerat algunes de les iniciatives més rellevants posades en marxa el 2022 que tenen com a objectiu créixer més i de manera més rendible. Tal com ha relatat el conseller delegat, en consum s'ha millorat la proposta dels préstecs digitals preconcedits, i la producció ha crescut un 43 % interanualment. En targetes, s'ha implementat la seva alta immediata i totalment digital. El 2022, un 38 % de les noves targetes ja s'han donat d'alta digitalment.

A nivell de comptes, González-Bueno ha destacat el llançament del compte digital, que permet donar-se d'alta als nous clients en tan sols 5 minuts, de manera 100 % remota. Aquest bon avenç de la transformació ha contribuït a la bona evolució dels principals indicadors d'activitat comercial”, ha precisat.

A Banca d'Empreses, “la transformació s'enfoca a potenciar la reconeguda franquícia de Banc Sabadell, desenvolupant iniciatives concretes, com una especialització sectorial més gran per als negocis i els autònoms, com el llançament de 32 ofertes verticals”.

Durant la seva intervenció, el conseller delegat també ha posat en valor l’acord estratègic signat recentment amb Nexi. “Amb aquest acord, millorarem encara més la proposta de valor i l'experiència de client en un producte clau per a les empreses, els negocis i els autònoms, a través d'una oferta més gran i més innovadora”, ha assegurat.

D'altra banda, ha subratllat la responsabilitat que té Banc Sabadell amb les famílies. “Estem adherits al Codi de Bones Pràctiques, donant cobertura a les famílies que es troben al llindar d'exclusió, i pateixen dificultats per atendre el pagament de la hipoteca. Més enllà d'això, el banc ofereix solucions personalitzades als clients que no es puguin acollir a aquest Codi, però tenen dificultats per fer front al pagament dels seus préstecs”.

Pel que fa a les persones amb dificultats d'usabilitat de la banca remota, Banc Sabadell ha ampliat l'horari de caixa a 237 oficines i ha posat en marxa una línia telefònica gratuïta amb atenció personalitzada per a la gent gran, entre d'altres. Igualment, ha subscrit el full de ruta acordat al sector per evitar l'abandonament de serveis financers en zones rurals i s'ha signat un acord amb Correos per oferir serveis bancaris presencials al 100 % dels municipis espanyols.

Per acabar, González-Bueno ha destacat que "el Banc té avui una estructura de finançament estable i equilibrada, amb més del 60 % dels dipòsits coberts pel Fons de Garantia, un dels percentatges més elevats entre els principals bancs europeus". En definitiva, "la solvència i la liquiditat dels bancs espanyols en general, i de Banc Sabadell en particular, estan fora de tot dubte".

“Afrontem el futur amb confiança. Tal com he dit al principi de la meva intervenció, el banc està fort, té unes prioritats de gestió ben enfocades, i segueix un full de ruta estratègic ben definit. Els resultats i l’acompliment de l'exercici 2022 en són una prova”, ha conclòs.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.