Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 73 milions d’euros i TSB torna a la senda de beneficis


29/04/2021
  • Després dels estalvis del pla de reestructuració i la millora dels ingressos, TSB contribueix positivament als resultats i experimenta un creixement significatiu de l'activitat comercial
  • La materialització del pla d'eficiència a Espanya tindrà un impacte positiu de 141 milions d'euros anualitzats a partir del segon trimestre
  • La inversió creditícia creix en totes les geografies, amb un augment del 5,9% interanual i del 3,4% en el trimestre
  • La nova producció hipotecària augmenta un 35% interanual, amb el millor mes de març de la història del banc
  • L'aliança estratègica de Sabadell Rènting amb ADL permetrà guanyar eficiència, escala i proveir un millor servei a clients
  • La ràtio de capital CET1 es manté estable i se situa en el 12,4%
  • El cost de risc es redueix en 17pb en el trimestre
  • L'entitat presentarà el pròxim 28 de maig el seu nou pla estratègic

El grup Banc Sabadell ha tancat el mes de març de 2021 amb un benefici net atribuït de 73 milions d'euros, en un trimestre marcat segons el conseller delegat de l'entitat, César González-Bueno, “per un excel·lent resultat de l'activitat comercial, un exercici de contenció de costos i un increment de la inversió creditícia, atenent les necessitats de famílies i empreses”. Així mateix, el CEO del Sabadell ha fet especial referència al fet que “el nostre negoci al Regne Unit ens ha donat en aquest trimestre bones notícies, amb la tornada a beneficis de TSB després de l'estalvi de costos del pla d'eficiència i la millora dels ingressos; a més, la nostra filial ha mostrat en el trimestre un bon comportament de l'activitat comercial".

Per la seva part el CFO de Sabadell, Leopoldo Alvear, ha destacat “les actuacions recents realitzades en el quart trimestre del passat any han millorat el perfil de risc del banc, que està en línia amb els nostres comparables del sector”. A més, ha remarcat que “preveiem una millora dels resultats a Espanya gràcies a la bona evolució esperada de les línies d'ingressos i l'impacte positiu de l'estalvi costos a partir del segon trimestre”.

Els ingressos del negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) aconsegueixen els 1.175 milions, un 4,8% menys en termes interanuals, a causa de la menor incidència de la pandèmia en el primer trimestre de 2020. El marge d'interessos se situa a tancament de març de 2021 en 833 milions d'euros, un 5,8% menys interanual. En el trimestre mostra una reducció del 2,4%. Les comissions netes aconsegueixen la xifra de 342 milions d'euros el que representa un caiguda del 2,2% interanual per la venda de Sabadell Asset Management. Aïllant aquest impacte, les comissions creixen un 2,5% per les comissions de fons d'inversió i de comptes a la vista.

El total de costos aconsegueix els 769 milions d'euros a tancament de març de 2021, reduint-se així un 1,2% respecte a l'any anterior per la millora dels costos de personal, fonamentalment en Regne Unit. Així mateix, la materialització del pla d'eficiència a Espanya tindrà un impacte positiu de 141 milions d'euros anualitzats a partir del segon trimestre.

Posició de liquiditat i capital

La ràtio CET1 se situa en el 12,4% a tancament de març de 2021. Aquesta ràtio CET1 inclou 42pbs d'ajustos transicionals d'IFRS9, per la qual cosa la ràtio CET1 fully-loaded se situa en el 12,0%, mantenint-se estable respecte al trimestre anterior.

La ràtio de Capital Total ascendeix a 16,7% a tancament de març de 2021, per la qual cosa se situa per sobre del requeriment amb un MDA buffer de 366 pbs. Quant a la gestió de la liquiditat, sòlida posició on la ràtio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se situa a tancament del primer trimestre de 2021 en 207% a nivell grup.

El crèdit augmenta en totes les geografies

La inversió creditícia bruta viva de Banc Sabadell tanca el primer trimestre de 2021 amb un saldo de 150.334 milions d'euros (110.441 milions Ex TSB). El creixement orgànic(1) de la inversió se situa en el 5,9% interanual i en el 3,4% en el trimestre, impulsat pel creixement en totes les geografies.

A Espanya, l'estoc d'inversió creditícia bruta viva mostra un creixement del 4,2% interanual i del 2,0% en el trimestre. Quant a la nova producció de crèdit a Espanya, la producció hipotecària ha augmentat un 35% interanual, amb el millor mes de març en producció de la història de Sabadell.

En TSB, la inversió creditícia mostra un augment del 14,5% interanual i del 7,9% en el trimestre. La producció hipotecària creix també fortament en TSB, amb un creixement trimestral del 14%.

A 31 de març de 2021, a Espanya s'han disposat 8.847 milions d'euros de finançament ICO i al Regne Unit 606 milions de lliures de Bounce Back Loans. Quant a les moratòries, hi ha un saldo viu de 2.218 milions d'euros a Espanya i un saldo viu de 340 milions de lliures al Regne Unit.

A tancament de març de 2021, els recursos de clients en balanç totalitzen 153.800 milions d'euros (112.656 milions Ex TSB) i presenten un creixement del 6,8% interanual (3,0% Ex TSB). En el trimestre mostren un creixement del 2,0%.

Els saldos de comptes a la vista ascendeixen a 135.397 milions d'euros (96.844 milions Ex TSB), un increment del 13,9% interanual (10,7% ex TSB) i del 3,9% (2,2% Ex TSB) en el trimestre.

​El total d recursos de clients fora de balanç ascendeix a 39.478 milions d'euros a tancament de març de 2021, la qual cosa suposa una caiguda interanual del 1,4%.

Els dipòsits a termini totalitzen 18.573 milions d'euros (15.981 milions d'euros Ex TSB), i es redueixen un 26% (27% Ex TSB) respecte l'exercici anterior, i són un 10,7% menors (11,6% sense considerar TSB) en el trimestre pel traspàs de dipòsits a comptes vista.

El total de recursos de clients fora de balanç ascendeix a 39.478 milions d'euros a tancament de març de 2021, la qual cosa suposa una caiguda interanual del 1,4%.

Gestió del risc

Els actius problemàtics a tancament de març de 2021 mostren un saldo de 7.507 milions d'euros, dels quals 6.127 milions actius dubtosos i 1.373 milions actius adjudicats. La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 52,8%, i la cobertura dels actius adjudicats del 37,0%, millorant així respecte al trimestre anterior.

La ràtio de morositat del grup se situa en el 3,7%, millorant en la comparativa interanual.

El cost del risc de crèdit del grup se situa en 69pbs a tancament del primer trimestre de 2021, que compara amb 86pb del trimestre anterior.

TSB torna a beneficis després de 3 anys

TSB obté un benefici net de 10 milions d'euros a tancament de març de 2021 i torna a aportar en positiu als comptes del Grup, 2 milions d'euros, després dels estalvis del pla de reestructuració i la millora dels ingressos, al mateix temps que experimenta un significatiu creixement de l'activitat comercial

El marge d'interessos aconsegueix 236 milions d'euros, un 2,6% menys per menors tipus d'interès al Regne Unit, i l'efecte del tipus de canvi tot i el bon comportament dels volums. Les comissions netes creixen un 17,7% interanual principalment per majors comissions de serveis. Les despeses d'explotació es redueixen en 200 milions d'euros, la qual cosa suposa un 5,3% menys en la comparativa interanual, tant per la millora en despeses de personal com en despeses generals. Les dotacions i deterioracions també descendeixen i se situen en 23 milions d'euros.

La inversió creditícia en TSB mostra un creixement del 14,5% interanual. A tipus de canvi constant, l'augment és del 10,1% interanual pel bon comportament de la cartera hipotecària i pels préstecs per a la recuperació proporcionats pel govern del Regne Unit (Bounce Back Loans).

A més, destacar que s'ha produït un nou rècord en la producció d'hipoteques en TSB, que aconsegueixen en el primer trimestre de 2021 un volum total de 2.418 milions de lliures.

Els recursos de clients en balanç ascendeixen a 41.144 milions d'euros i presenten un augment del 18,9% interanual.

Aliança estratègica internacional de Sabadell Rènting

Banc Sabadell ha signat una aliança estratègica amb ADL per a impulsar el seu negoci de rènting de vehicles. Aquest acord permet a la filial Sabadell Rènting ser més eficient, guanyar escala, i proveir un millor servei al client. L'operació, el tancament de la qual està previst en l'últim trimestre de 2021, tindrà un impacte positiu en el ràtio de capital en 10pb.

Nou pla estratègic el 28 de maig

Banc Sabadell té previst presentar el seu nou pla estratègic davant la comunitat d'inversors i analistes el pròxim 28 de maig.

(1) Se aísla el EPA procedente de CAM

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.