Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 328,1M€ i els ingressos del seu negoci bancari augmenten un 2,9%


31/01/2019

Banc Sabadell dóna per acabada la migració de TSB

  • El banc assumeix 637,1 milions d’euros de costos extraordinaris i culmina la neteja del balanç 
  • El benefici net excloent-ne els one offs s’incrementa fins als 783,3 milions d’euros, un 9,6% més
  • El crèdit viu puja un 3,2%* (6,0% Ex TSB) impulsat per la forta activitat en empreses i pel creixement de Mèxic. El crèdit brut creix per primera vegada d’ençà de l’inici de la crisi, un 0,5%* (1,8% Ex TSB)
  • Les ràtios CET 1 proforma(1) se situen en el 12,2% phase in i en l’11,3% fully loaded
  • El Consell d’Administració aprova el repartiment d’un dividend complementari en efectiu de 0,01 euros per acció, que se suma als 0,02 euros ja repartits
     

El grup Banc Sabadell ha tancat l'exercici 2018 amb un benefici net atribuït de 328,1 milions d'euros, després de la migració de TSB i de culminar la neteja del balanç, que han suposat impactes one off per un total de 637,1 milions d’euros. Sense tenir en compte aquests extraordinaris, el creixement del benefici net és del 9,6% interanual (i se situa en 783,3 milions d'euros).

El negoci bancari (marge d'interessos + comissions netes) mostra la fortalesa del negoci, amb un augment Ex TSB del 4,1% interanual i un creixement del 2,4% en la comparativa trimestral. A nivell grup, el creixement interanual és del 2,9%.

El marge d'interessos se situa en 3.675,2 milions d'euros en tancar l'exercici 2018 amb un creixement del 0,7%. Excloent-ne TSB, el marge d'interessos puja a 2.675,5 milions d'euros i representa un creixement de l’1,1% interanual i trimestral impulsat pel creixement de volums.

Per la seva banda, el marge de clients manté la seva fortalesa i en tancar el trimestre arriba al 2,73% a nivell grup (2,68% Ex TSB) gràcies a l'estratègia de creixement de volums defensant preus.

Les comissions netes continuen presentant un fort creixement interanual que se situa en el 9,6% (11,3% Ex TSB) a causa principalment del bon comportament de les comissions de serveis i de gestió d'actius, que presenten un excel·lent comportament en termes interanuals .

Les despeses d'explotació se situen en 2.920,4 milions d'euros en tancar l'exercici 2018 (2.680,8 milions d'euros en l'exercici anterior). Els costos no recurrents pugen a 291,5 milions d'euros i corresponen principalment a la migració i postmigració de TSB. Els costos recurrents pugen a 2.628,8 milions d'euros, fet que suposa un lleuger augment del 0,3% interanual.


Creixement en crèdit a España (+6%) i líders en qualitat de servei

El crèdit viu del grup creix un 3,2% interanual* (6,0% Ex TSB), impulsat pel bon comportament de les pimes i de les grans empreses a Espanya i pel fort creixement a Mèxic. El crèdit de nova producció a empreses augmenta un 7% fins als 55.594 milions d'euros; i els préstecs hipotecaris nous milloren un 17,5% fins als 4.024 milions d'euros. També s'incrementa el finançament al consum, un 14,8% fins als 2.173 milions d'euros (dades que sumen el negoci de Sabadell Consumer Finance).

La inversió creditícia bruta viva tanca l'exercici 2018 amb un saldo de 139.366 milions d'euros (105.732 milions d'euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual d'un 1,5% (3,5% excloent-ne TSB).

En tancar l'exercici 2018, els recursos de clients en balanç totalitzen 137.343 milions d'euros (104.859 milions d'euros sense considerar-hi TSB) i presenten un creixement del 4,2% interanual (7,3% sense considerar-hi TSB), i de l'1,8% intertrimestral (2,7% sense considerar-hi TSB) recolzat en l'augment dels comptes a la vista i dels dipòsits a termini.

Pel que fa als recursos de clients fora de balanç, aquests pugen a 44.034 milions d'euros en tancar l'exercici 2018. Els actius totals del grup pugen a 222.322 milions d'euros, xifra que representa un augment interanual del 0,6%, i del 2,3% en el trimestre.

Al llarg del 2018, l'activitat de captació d'empreses i particulars ha estat intensa, amb un total de 436.455 clients nous. Per segments, el grup ha captat 342.138 nous clients particulars i 93.802 empreses. Així mateix, cal incidir en el fet que Banc Sabadell ha sumat 274.138 noves nòmines.

Les quotes de nous préstecs i línies de crèdit a pimes han crescut en termes interanuals un 7%, mentre que els préstecs al consum i hipotecaris s'han incrementat un 14%. La contractació del compte Expansió ha crescut un 8%; la facturació de targetes, un 14%, mentre que les noves primes d'assegurances i la facturació de TPV augmenten un 14% i un 17% respectivament.

Aquest augment de clients es produeix, a més, amb una qualitat de servei que supera la mitjana del sector. Banc Sabadell consolida el lideratge en experiència de client en pimes i grans empreses. El nivell de qualitat de servei segons els estudis de STIGA, EQUOS se situa en el 8,17% enfront de la mitjana del sector, que es troba en el 7,20. L'indicador NPS (Net Promoter Score) indica que Banc Sabadell és el número #1 per a les grans empreses i les pimes; i el número #2 en banca personal.


Repartiment de dividend complementari

El Consell d'Administració ha aprovat el repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,01 euros per acció, que se sumen als ja distribuïts 0,02 euros per acció. En total, 0,03 euros per acció, fet que suposa un payout del 50%.


Èxit en la gestió del risc

En tancar l'exercici 2018, s'ha confirmat una important reducció de la ràtio de morositat del grup, que se situa en el 4,22% (5,04% sense considerar-hi TSB).

A més, cal remarcar la caiguda significativa dels actius problemàtics, que presenten una reducció Ex TSB de 7.846 milions d'euros en l'any, després d'anunciar la venda de carteres institucionals per un volum de 5.800 milions d'euros. D'altra banda, destaca la reducció orgànica, que puja fins als 2.047 milions d'euros en l'any (305 milions d'euros en el trimestre). La cobertura d'actius problemàtics se situa en el 52,1%, mentre que la cobertura de dubtosos és del 54,1%.

Tot això, ha portat a considerar un descens de la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total actiu del grup Banc Sabadell, que se situa en l'1,8%, i s'anticipa així en tan sols un any la consecució d'un dels principals eixos del nou pla estratègic del grup

Pel que fa a la posició de capital, la ràtio proforma(1) de CET 1 phase-in se situa en el 12,2%; mentre que el fully-loaded proforma se situa en el 11,3%, en tancar el 2018.


Creixement de Mèxic i nova etapa a TSB

L'evolució del negoci a Mèxic continua mostrant resultats positius, especialment pel que fa a l'evolució dels nivells de creixement tant en el segment de particulars com en empreses. Així, el volum de crèdits a la clientela s'ha situat en tancar l'exercici 2018 en 71.557 milions de pesos, fet que representa un augment del 36% interanual. Pel que fa als recursos, aquests superen els 28.000 milions de pesos, la qual cosa suposa un 327% més respecte a l'any anterior.

Pel que fa a TSB, un cop superats els incidents vinculats a la migració, s'ha iniciat una etapa en què la seva nova plataforma permetrà de millorar l'experiència client i desenvolupar el negoci de pimes. La nova plataforma fa possible que els agents hipotecaris puguin enviar ara sol·licituds en la meitat del temps en comparació amb els processos previs a la migració.

A més, ara els clients poden obrir els seus comptes en sucursals en la meitat del temps en comparació amb la premigración, mentre que el llançament de productes d'estalvi online en l'últim trimestre de l'any passat ha ajudat a augmentar les entrades.

Així mateix, cal destacar que TSB va tancar l'exercici 2018 amb 140.000 nous registres enfront de 80.000 sortides, fet que consolida la franquícia un cop superats els incidents de la migració.

 

Fets rellevants del trimestre

El consell de TSB nomena CEO a Debbie Crosbie

El consell de TSB, filial de Banc Sabadell al Regne Unit, va fer públic al novembre de 2018 el nomenament de Debbie Crosbie com a nova consellera delegada de l'entitat. Crosbie ha estat responsable d'operacions del grup bancari britànic CYBG, on ha treballat més de vint anys, i s'unirà a TSB el 2019. La incorporació de la nova CEO, que compta amb el suport de Banc Sabadell, té com a repte principal desplegar la nova oferta de negoci de pimes al Regne Unit, clau per al futur de l'entitat.

Banc Sabadell acorda la venda del 80% del capital social de Solvia Servicios Inmobiliarios, S.L.U. (“Solvia”) a Lindorff Holding Spain, S.A.U.

Amb data 14 de desembre, Banc Sabadell ha acordat la venda del 80% del capital social de Solvia Serveis Immobiliaris, S.L.U. ("Solvia") a Lindorff Holding Spain, S.A.U., societat pertanyent al grup Intrum AB. Solvia s'ha valorat en total en 300 milions d'euros. El preu corresponent al 80% de la participació objecte de venda es podrà incrementar en un import màxim de 40 milions d'euros si es compleixen les condicions previstes relacionades amb l'evolució de determinades línies de negoci de Solvia. El tancament de l'operació, condicionat a l'obtenció de les autoritzacions pertinents, està previst per al segon trimestre del 2019. Banc Sabadell generarà una plusvàlua estimada de 138 milions d'euros i l'operació tindrà un impacte positiu en la ràtio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) de 15 punts bàsics.

Banc Sabadell comunica la selecció de KPMG Auditores, S.L. com a auditor de comptes

Amb data 20 de desembre de 2018, el Consell d'Administració de Banc Sabadell, prèvia recomanació motivada de la Comissió d'Auditoria i Control, ha acordat seleccionar KPMG Auditors, S.L. com a auditor de comptes de Banc Sabadell i dels comptes anuals consolidats del grup Banc Sabadell per als exercicis 2020, 2021 i 2022. La Comissió d'Auditoria i Control ha motivat la seva recomanació sobre la base del resultat d'un procés de selecció dut a terme en aplicació del que disposa el Reglament (UE) 537/2014 de 16 d'abril, sobre els requisits específics per a l'auditoria legal de les entitats d'interès públic.

Banc Sabadell unifica les seves operacions a Mèxic per enfortir el seu negoci al país

Banc Sabadell Mèxic ha procedit a la signatura d'un contracte de compravenda amb Banc Sabadell Espanya per a la SOFOM SabCapital amb l'objectiu de consolidar la seva presència al país llatinoamericà. Mitjançant la signatura d'aquest contracte, Banc Sabadell Mèxic enforteix el seu model de negoci en unificar les seves operacions al país.

A través d'aquesta compravenda, Banc Sabadell Mèxic ha adquirit el 49.27% de participació, més el 1.73% que ja tenia, fent-se així creditor a una participació total del 51% de la SOFOM SabCapital. L'operació és reflex dels resultats positius de l'entitat a Mèxic, que continua superant les seves expectatives de creixement any a any, tancant el 2018 amb una col·locació per sobre del 37% versus 2017 i una captació del 316% en comparació amb el 2017, fet que col·loca l'entitat financera com el novè banc en cartera empresarial i corporativa, i el sisè amb més creixement del sector el 2018.

Banc Sabadell llança un sistema de pagament a través del reconeixement facial

La Direcció d'Innovació Tecnològica de Banc Sabadell ha llançat una prova pilot perquè el client pagui 'per la cara' a través d'un sistema de reconeixement facial. Aquest sistema de pagament permet als comerços d’obtenir una sèrie de dades molt interessants sobre els hàbits i comportaments de compra.

Banc Sabadell reforça la seva estratègia de banca per veu amb consultes i operacions a través de Siri

Banc Sabadell amplia la seva estratègia de banca per veu. En aquest cas, els clients de l'entitat, usuaris del sistema operatiu iOS poden consultar el saldo dels seus comptes o enviar i sol·licitar diners amb Bizum utilitzant l'assistent virtual Siri. Banc Sabadell s'uneix d'aquesta manera a una forma d'interactuar amb el client totalment nova. Els usuaris d'iOS que disposin de l'app de Banc Sabadell (per a l'opció de consultar saldo) i Sabadell Wallet (per a l'opció d'enviar i sol·licitar diners amb Bizum) podran gaudir d'aquest servei sense haver d'accedir a les apps.

 

NOTA 1: Informació calculada sobre bases homogènies, assumint tipus de canvi constant i excloent-ne Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i la cartera de Mortgage Enhancement.
NOTA 2: Ràtios de mora i cobertures expressades en 100% EPA. Variacions d’actius problemàtics expressats en 20% EPA.
*Exclou l'impacte de l’EPA NPL run-off (el 80% de l'exposició problemàtica de l’EPA, el risc de la qual és assumit pel FGD, així com la variació neta de préstecs i la variació del compte a cobrar). A partir de desembre del 2018, l'impacte de l’EPA NPL run-off es refereix únicament a la variació del compte a cobrar.
(1) Les dades proforma inclouen l'alliberament d’APRs per les vendes institucionals d'actius problemàtics anunciades el 2T (+ 19pbs), la plusvàlua per la venda de Solvia (+ 15pbs) i l'impacte de IFRS16 (-16pbs).

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.