Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 653,8M€ fins al setembre i la ràtio CET1 fully loaded se situa en el 13%


27/10/2017
  • Banc Sabadell manté el seu objectiu anual de 800 milions d’euros de benefici.
  • El marge d’interessos augmenta un 5,0% en termes interanuals i un 2,4% respecte al trimestre passat en termes comparables1.
  • El tercer trimestre es caracteritza per un increment del 5,0% interanual comparable1 en la cartera de crèdit.
  • Els resultats extraordinaris generats per les recents transaccions han permès de situar el nivell de solvència en el 13%, el més alt del sistema, i la ràtio de cobertura en el 52,8%.
  • Els actius problemàtics fins al setembre es redueixen en 1.700M€. L’alt nivell de cobertura permet de vendre adjudicats amb un benefici mig del 2,6%.
  • El Consell d’Administració acorda repartir un dividend a compte de 0,02 euros per acció.

El Grup Banc Sabadell va assolir fins al setembre del 2017 un benefici net de 653,8 milions d’euros, fet que suposa un 4,2% més que en el mateix període de l’any passat a tipus de canvi constant, gràcies al sòlid creixement del 5,2% dels ingressos del negoci bancari del grup (marge d’interessos + comissions netes) en termes comparables1. Aquest ritme situa l’entitat en línia per assolir el seu objectiu de benefici anual de 800 milions d’euros.

El marge d’interessos trimestral assoleix els 940 milions d’euros, per volums més grans i costos menors dels recursos. Creix un trimestre més un 2,4% (2,2% ex TSB) i un 5,0% interanual (3,2% ex TSB) a tipus constant i en termes comparables1. El marge de clients se situa en el 2,79%.

Alts nivells de capital i de cobertura d’actius

Banc Sabadell segueix reforçant la seva posició de solvència considerant conjuntament els nivells de capital i provisions acumulades. La forta generació de capital al llarg dels nou primers mesos de l’any permet d’assolir una ràtio CET 1 phase-in del 13,2% respecte al 12,1% de fa un any. La ràtio CET 1 fully loaded  se situa en el 13% proforma (+30pb després de la venda de HI Partners i de la participació a Iberian Bank) en tancar el setembre, d’aquesta manera, Banc Sabadell ha aprovat el repartiment d’un dividend a compte de 0,02 euros per acció.

Las dotacions a insolvències i altres deterioraments pugen fins als 1.967,8 milions d’euros el setembre del 2017 respecte als 1.113,5 milions d’euros el setembre del 2016. Els beneficis extraordinaris en els resultats per operacions financeres (ROF) així com les plusvàlues de les transaccions de Sabadell United Bank i reassegurança de BanSabadell Vida, materialitzats en l’any, s’han destinat a dotacions extraordinàries pel seu valor brut.

La ràtio de cobertura d’actius problemàtics assoleix el 52,8% (51,5% excloent-ne clàusules sòl), després d’un intens ritme en el pla d’evacuació d’actius problemàtics, amb una reducció ex TSB de 1.700 milions d’euros en l’any amb un benefici mig del 2,6% durant els darrers tres mesos. En els darrers dotze mesos, la reducció d’actius problemàtics puja fins als 2.316 milions d’euros.

Per la seva banda, la ràtio de cobertura de dubtosos se situa en el 51,4% (48,8% excloent-ne clàusules sòl) i la ràtio de cobertura d’adjudicats en el 54,2%. La ràtio de morositat continua reduint-se i se situa al setembre en el 5,40% (6,90% ex TSB) respecte al 5,62% en tancar el juny en termes comparables (7,16% ex TSB).

Increment del 5,0% en la cartera de crèdit

El comportament del balanç en els darrers tres mesos dóna un creixement del crèdit viu del grup del 5,0% interanual a tipus de canvi constant (excloent-ne la cartera del mortgage enhancement de TSB, retornada a Lloyds i Sabadell United Bank), amb una millora del mix de negoci. En comparació amb el trimestre anterior, creix un 0,3% a tipus constant a pesar de l’estacionalitat pròpia d’aquests tres mesos. La inversió crediticia bruta viva tanca el setembre del 2017 amb un saldo de 137.833 milions d’euros.

Els recursos de clients en balanç augmenten interanualment un 3,7% a tipus de canvi constant (3,5% excloent-ne TSB), totalitzen al setembre 131.295 milions d’euros (96.958 milions d’euros sense considerar TSB). Mostren un creixement tant dels comptes vista com dels recursos fora de balanç, impulsats per l’augment dels fons d’inversió.

Els saldos de comptes a la vista ascendeixen a 98.625 milions d’euros (68.936 milions d’euros sense considerar TSB), fet que representa un increment del 17,6% interanual a tipus de canvi constant (23,3% sense considerar TSB) i un creixement trimestral del 2,4% (2,8% sense considerar TSB).

El total de recursos de clients de fora de balanç ascendeix a 45.129 milions d’euros el setembre del 2017 i creix un 13,6% respecte a l’any anterior (creix un 2,6% en termes intertrimestrals).

El patrimoni en fons d’inversió, que el 30 de setembre del 2017 se situa en 26.920 milions d’euros, representa un increment del 21,2% interanual (3,8% intertrimestral).

A TSB, es manté la tendència positiva de la inversión creditícia de la franquícia (junt amb la cartera Whistletree) impulsada pel creixement dels préstecs hipotecaris: augmenta un 2,2% intertrimestral i un 15,5% interanual. Els recursos creixen en l’any un 4,5%, i un 1,1% en el trimestre, impulsats per l’augment dels comptes corrents.

L’activitat comercial ha mantingut un ritme intens en els primers nou mesos de l’any, fet que s’ha traduït en la captació de 405.496 clients fins al setembre (ex TSB). En total, s’han captat 302.491 clients particulars, 200.000 nòmines i 103.005 empreses. El crèdit al consum ha crescut un 19,5% respecte a l’any passat, fins als 1.419 milions d’euros del gener al setembre del 2017. En assegurances, la pujada del volum ha estat del 22,5%.

Les quotes de mercat segueixen millorant en totes les rúbriques durant el tercer trimestre respecte a l’any anterior. En empreses, en tancar el setembre, destaquen la quota de Banc Sabadell en crèdit documentari per a exportació, que assoleix el 31,14%, respecte al 30,27% de l’any passat; i l’operativa de TPVs, on s’incrementa fins al 15,26% respecte al 14,12%. Destaca també la quota de crèdit en l’11,30% des de l’11,02%. En particulars, en el segment de facturació de targetes, la quota se situa en el 7,73% des del 7,46%; en fons d’inversió puja al 6,37% des del 6,07%; i en comptes vista a llars, assoleix el 6,42% des del 5,94%.

Els clients digitals augmenten un 10%

El compromís de Banc Sabadell amb la transformació digital segueix sent una constant i la posada a disposició dels clients de nous serveis remots han propiciat un increment del nombre de clients digitals del 10%, fins als 4,3 milions. Els anomenats clients mòbils augmenten del començament d’any ençà un 15% i els que operen ja amb el format Gestió Activa s’incrementen un 22% a Espanya. El 74% de las transaccions habituals del tercer trimestre s’han fet sota aquest model.

Les vendes digitals a Espanya assoleixen el 19%, i al Regne Unit superen el 58%. La contractació de crèdits en remot es dispara un 87% l’últim any, mentre que les descàrregues de Sabadell Wallet s’incrementen un 69%, amb un 15% de quota en la plataforma de pagaments multibanca Bizum. A Espanya, el tràfic mensual de web i mòbil a BSOnline i Sabadell Mòbil, respectivament, s’ha incrementat un 21% en els últims dotze mesos fins als 33 milions de connexions.

El hub de negocis digitals de Banc Sabadell, Innocells, creat al maig, ha sumat al Kelvin Atlas el primer portal d’'open data' en temps real del sector bancari espanyol, la seva primera inversió en l’startup fintech britànica Bud, la plataforma britànica líder en la integració de solucions i productes financers en un únic marketplace. Mitjançant el vehicle InnoCapital, Innocells ha coliderat una ronda d’inversió d’1,5 milions de lliures (uns 1,6 milions d’euros) de capital llavor procedent de diferents inversors. Bud disposa d’acords amb més de 60 empreses de serveis financers, les quals vincula amb els bancs minoristes del Regne Unit, fet que permet a les entitats financeres d’innovar a gran velocitat i millorar l’experiència de client.

Els altres dos vehicles d’inversió en startups, BStartup10 i Sabadell Venture Capital, segueixen actius en l’ecosistema emprendedor  amb més de 45 startups al seu portfolio. Ja són més de 2.500 les startups que són clientes de Banc Sabadell.

Banc Sabadell ostenta, a més, una de las dues vicepresidències de la primera xarxa nacional i multisectorial regulada basada en blockchain del món, Alastria (abans Lyra). El consorci Alastria, compost per més de 70 empreses, desenvoluparà la tecnologia de registres comptables compartits, cridada a convertir-se en el nou ecosistema d’intercanvi de dades i que habilitarà i accelerarà la transformació digital de diferents sectors industrials i empresarials en els propers anys gràcies a la seva agilitat, veracitat, seguretat i eficiència. Alastria neix per accelerar la creació d’ecosistemes digitals posant a disposició una plataforma col·laborativa comuna.

El marge d’interessos de la franquícia de TSB s’incrementa un 10,5%

Es manté la tendència positiva de la inversió creditícia de la franquícia impulsada pel creixement dels préstecs hipotecaris El crèdit a la clientela de la franquícia, junt amb la cartera Whistletree, augmenta un 2,2% intertrimestral i un 15,5% interanual.

Una altra mostra de la solidesa de la franquícia i la cartera Whistletree és que el seu marge d’interessos s’incrementa un 3,2% intertrimestral i un 10,5% interanual.

A TSB, els recursos creixen en l’any un 4,5%, i un 1,1% en el trimestre impulsat per l’augment dels comptes corrents. En línia amb els objectius a llarg termini de TSB, el 6,4% dels clients que al Regne Unit han canviat de banc o han obert un compte els últims 12 mesos han escollit TSB.

Els clients segueixen recomanant TSB i el seu NPS (medició de la qualitat del servei) va assolir +24 punts fins al setembre.

 

Altres fets destacats

Dividend a compte de 0,02 euros per acció

El Consell d’Administració ha acordat, amb data 26 d’octubre del 2017, la distribució d’un dividend a compte dels resultats de l’exercici 2017 per un import de 0,02 euros bruts per acció, que s’abonarà el proper 29 de desembre del 2017, amb el 27 de desembre del 2017 com a data de cotització ex dividend.

Trasllat seu social a Alacant

El passat 5 d’octubre, el Consell d’Administració de Banc Sabadell va acordar de traslladar el seu domicili social a la ciutat d’Alacant. Banc Sabadell va adoptar aquesta decisió per protegir els interessos de clients, accionistes i empleats. L’entitat continua desenvolupant amb absoluta normalitat la seva activitat al servei de les empreses i les famílies en tots els territoris en què és present sota la supervisió del Banc Central Europeu i la regulació de l’Autoritat Bancaria Europea.

El trasllat del domicili social no comporta moviment d’empleats, ja que l’entitat compta amb seus corporatives i operatives en diverses ciutats d’Espanya i del Regne Unit.

Venda HI Partners

Banc Sabadell va anunciar el 17 d’octubre la venda del 100% de la seva plataforma de gestió hotelera Hotel Investment Partners a Halley Holdco S.à r.l., entitat controlada per fons assessorats per filials de The Blackstone Group. El preu de l’operació ha estat de 630.732.907 euros, depenent de la xifra definitiva d’eventuals ajustaments no rellevants, i condicionada a l’obtenció de la preceptiva autorització per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

L’operació determinarà una plusvàlua neta de 55 milions d’euros en els resultats de Banc Sabadell de l’exercici 2017 i generarà 22 punts bàsics de capital de nivell 1 ordinari (CET1) en la posició de capital regulador de Banc Sabadell a 31 de desembre del 2017.

Tancament de les operacions de Sabadell United Bank i reassegurança de BanSabadell Vida

Al llarg d’aquest trimestre, Banc Sabadell ha tancat les transaccions de Sabadell United Bank i la reassegurança de BanSabadell Vida. El passat 24 de juliol, BanSabadell Vida va arribar a un acord amb Swiss Re per formalitzar un contracte de reassegurança sobre la seva cartera d’assegurances individuals de vida-risc a canvi d’una comissió de 683,7 milions d’euros. El 28 de febrer, Banc Sabadell va acordar amb IBERIABANK Corporation la venda de Sabadell United Bank, la seva filial en banca retail que operava des del 2007 a l’estat de Florida. L’import de l’operació va assolir 1.025 milions de dòlars (al voltant de 967 milions d’euros).

 

(1) Totes las magnituds comparables exclouen Sabadell United Bank, Mediterráneo Vida i el mortgage enhacement de TSB. A tipus de canvi constant.

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.