Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística e incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies.

Banc Sabadell guanya 216,1 milions d’euros el primer trimestre i millora el seu marge d’interessos


28/04/2017
  • El benefici trimestral del grup està en línia amb els objectius de 2017, després de millorar un 7,1% sense TSB i de materialitzar-se els costos tecnològics extraordinaris ja previstos de TSB.
  • El marge d’interessos del grup demostra de nou un fort creixement en el trimestre i millora un 1,6% fins als 962,4 milions d’euros.
  • El comportament del negoci de TSB es manté fort. Suma 6.000 clients setmanals i augmenta la inversió creditícia.
  • La ràtio de morositat descendeix al 5,86%, el nivell més baix des del tercer trimestre de 2011, i la reducció d’actius problemàtics supera els 500 milions d’euros el primer trimestre.
  • Banc Sabadell obtindrà una plusvàlua neta estimada de 447 milions d’euros després de la venda de Sabadell United Bank, un cop tancada l’operació.

 

El Grup Banc Sabadell va assolir el primer trimestre del 2017 un benefici net de 216,1 milions d’euros, un 14,3% menys que ara fa un any, després de materialitzar-se els costos tecnològics extraordinaris ja previstos a TSB. A més, la major part dels resultats per operacions financeres (ROF) previstos per a l’any s’han materialitzat en el primer trimestre, i s’han fet servir per anticipar provisions. Aquest benefici trimestral està en línia amb els objectius del 2017.

Banc Sabadell sense TSB ha millorat el seu benefici un 7,1% en el primer trimestre, fins als 203,9 milions d’euros, gràcies al sòlid creixement dels ingressos del negoci bancari core, que es reflecteix en la millora del marge d’interessos malgrat el període prolongat de tipus baixos.

D’aquesta manera, el marge d’interessos del grup ha assolit els 962,4 milions d’euros, fet que implica un creixement de l’1,6% intertrimestral i de l’1,8% interanual a tipus constant. A més, el marge de clients en tancar el primer trimestre del 2017 se situa en el 2,77% (2,69% en el trimestre anterior).

 

Anticipació de provisions per materialització del ROF

En tancar el primer trimestre de 2017, els resultats per operacions financeres (ROF) totalitzen 353,0 milions d’euros (excloent-hi TSB són de 341,9 milions d’euros) i inclouen, entre d’altres, 246,2 milions d’euros de la venda d’actius financers disponibles per a la venda de renda fixa i 10,4 milions d’euros de la venda de la participació de Fluidra.

Les dotacions a insolvències i altres deterioraments s’han situat en els 510,6 milions d’euros en tancar el primer trimestre, respecte als 434,9 milions de març de 2016.

El trimestre s’ha caracteritzat per l’anticipació de provisions, gràcies a que la major part dels resultats per operacions financeres previstes per al total de l’any s’han materialitzat en aquests primers tres mesos.

Materialització dels costos tecnològics extraordinaris ja previstos a TSB

TSB segueix complint la seva estratègia amb èxit i el seu negoci es manté fort. Ja supera els cinc milions de clients, un 2,9% més que ara fa un any i més de 6.000 clients de mitjana a la setmana van obrir un compte al banc britànic. Els últims 12 mesos, el 6% dels clientes que van canviar de compte bancari o que en van obrir un de nou al Regne Unit van triar TSB. Els dipòsits de clients van créixer fins als 29.700 milions de lliures, fet que suposa un creixement interanual del +11,0%, i reflecteix la confiança que els clients tenen en TSB. La inversió creditícia ha augmentat fins assolir 30.900 milions de lliures, fet que implica un creixement interanual del +12,6%. La inversió creditícia de la franquícia i la cartera Whistletree va créixer fins als 29.100 milions de lliures, un 15,2% més interanual i 5,6% trimestral.

La integració de la plataforma tecnològica es desenvolupa segons el pla previst, tant en costos com en calendari. Els costos operatius de TSB pugen, per tant, un 9,1% intertrimestralment, per les despeses tecnològiques extraordinàries ja previstes a TSB.

Reducció d’actius problemàtics en més de 500 milions d’euros

Es manté la disciplina en la reducció d’actius problemàtics, que en els últims dotze mesos sense considerar TSB suma 2.756 milions d’euros, 506 milions d’euros en els últims tres mesos. D’aquests últims, 439 milions d’euros corresponen a riscos dubtosos i 67 milions d’euros a actius adjudicats.

La ràtio de morositat del grup continua reduint-se i se situa en el 5,86% (7,45% sense considerar TSB), el nivell més baix des del tercer trimestre de 2011. La cobertura dels dubtosos se situa en el 53,13% (53,10% sense considerar TSB) i incrementa la cobertura dels actius immobiliaris adjudicats, que se situa en el 47,9%. La ràtio de cobertura de dubtosos sense l’ajustament per deteriorament de les clàusules sòl és del 48,76% ex TSB i del 48,86% total grup.

La ràtio de Common Equity Tier 1 (CET 1) phase-in se situa el 31 de març de 2017 en l’11,94%, i la ràtio fully loaded en l’11,9%.

Els recursos de clients en balanç augmenten interanualment un 2,1% (1,8% excloent-hi TSB), amb un creixement del 3,9% a tipus de canvi constant. En comparació amb el trimestre anterior, augmenten un 0,4% (0,1% sense considerar TSB), gràcies especialment al creixement tant dels comptes vista com dels recursos fora de balanç. La caiguda de tipus s’ha traduït en aquests increments.

Els saldos de comptes a la vista pugen a 96.643 milions d’euros (66.833 milions d’euros sense considerar TSB), fet que representa un increment del 16,1% interanual (23,5% sense considerar TSB) i un creixement trimestral del 5,0% (6,7% sense considerar TSB). El total de recursos de clients de fora de balanç puja a 41.848 milions d’euros en tancar el primer trimestre de 2017 i creix un 12,8% respecte a l’any anterior (creix un 3,1% en termes intertrimestrales). El patrimoni en fons d’inversió, que el 31 de març de 2017 se situa en 23.964 milions d’euros, representa un increment del 13,3% interanual (6,1% intertrimestral).

La inversió creditícia bruta viva tanca el març de 2017 amb un saldo de 141.365 milions d’euros. En termes interanuals, presenta un increment del 2,3% afectat negativament per l’evolució del tipus de canvi de la lliura respecte a l’euro en l’exercici (incrementa un 4,0% a tipus de canvi constant). En relació amb el trimestre anterior, augmenta un 0,6%. Sense el pagament rebut del Fons de Garantia de Dipòsits, de 984 milions d’euros, la millora en la inversió creditícia bruta viva pujaria a l’1,3% intertrimestral.

Venda de Sabadell United Bank per 1.025 milions de dòlars

Aquest trimestre, ha destacat l’acord amb IBERIABANK Corporation per la venda de Sabadell United Bank, la filial de banca retail als Estats Units. L’import de l’operació ha pujat a 1.025 milions de dòlars (al voltant de 967 milions d’euros). La transacció permetrà a Banc Sabadell d’obtenir una plusvàlua neta d’aproximadament 447 milions d’euros.

Es preveu dur a terme el tancament de l’operació durant el segon semestre del 2017, un cop s’hagin obtingut els permisos i autoritzacions pertinents de les autoritats reguladores. 

Lideratge en experiència de client gràcies a la transformació digital

Les quotes de mercat segueixen millorant en les principals partides durant el primer trimestre. En empreses, destaquen l’operativa de TPVs, on la quota de Banc Sabadell incrementa fins al 13,97% respecte al 13,62%, i l’operativa per exportació, que se situa en el 12,99%, des de l’11,71%. Augmenta també la quota de crèdit fins a l’11,14% des de l’11,13%. En particulars, en el segment de targetes de crèdit, la quota millora fins al 7,60% des del 7,41%; en assegurances de vida, fins al 5,61% des del 5,23%; i en dipòsits llar, fins al 6,21% des del 5,73%.

Els nivells de qualitat amb què els clients valoren el servei de Banc Sabadell, mesurats en termes de recomanació, segueixen sent molt elevats, tal com ha demostrat l’última onada de l’estudi NPS (Net Promoter Score) d’Accenture, corresponent al primer trimestre. En els segments d’Empreses i Pimes, Banc Sabadell lidera ambdós rànquings amb certa distància respecte la resta de competidors; i en el segment retail, Banc Sabadell ha millorat una posició, se situa 2n i redueix la distància amb el líder.

A aquest bon comportament hi ha contribuït l’adaptació de Banc Sabadell als canals digitals, l’acceptació dels quals es demostra amb l’increment d’un 50% en les descàrregues de Sabadell Wallet en un sol trimestre. En els últims tres mesos, s’ha posat en marxa la nova versió de l’aplicació Sabadell Mòbil, així com novetats per a l’app Sabadell Wallet. Els clients mòbils de Banc Sabadell disposen de l’accés a través de touch ID i del servei Bizum, per enviar i sol·licitar diners als contactes de l’agenda, de mòbil a mòbil i sense necessitat de conèixer els números de compte.

Així mateix, Banc Sabadell ha estat la primera entitat a crear un teclat especial per a usuaris de iOS, Sabadell Keypad, que envia diners als contactes de l’agenda des de l’app habitual de xat sense haver d’abandonar la conversa. Només cal obrir el teclat Banc Sabadell de la mateixa manera com s’obre el teclat d’emojis, seleccionar el contacte i l’import. Es firma des del mateix teclat i es pot enganxar a la conversa un comprovant del pagament. 

Altres fets destacats

La Junta d’Accionistes aprova una retribució a l’accionista de 0,05 euros bruts per acció i els comptes del 2016

La Junta General d’Accionistes de Banc Sabadell, celebrada amb caràcter ordinari el passat 30 de març i amb el 63,9% del capital social, entre accionistes assistents i representats, va aprovar majoritàriament la gestió i els resultats del 135è exercici social de l’entitat i va donar la conformitat a la proposta de distribució dels beneficis obtinguts en l’exercici del 2016, el qual es va tancar amb uns resultats nets de 710,4 milions d’euros. La junta va acordar destinar 279,7 milions d’euros a la retribució de l’accionista per un import de 0,05 euros per acció. D’aquesta quantitat, 0,02 euros es van abonar el mes de desembre passat i, els 0,03 euros restants, es van materialitzar el 7 d’abril.

Mèxic: 44.000 milions de pesos mexicans per a empreses durant el 2017

Banc Sabadell preveu acabar el 2017 amb una col·locació de 44.000 milions de pesos mexicans en crèdit a empreses i corporatius, entre les dues entitats, banc i SOFOM, fet que li permetrà d’augmentar en un 92% la seva cartera de clients i incrementar en un 32% el seu volum de negoci, a 47.024.000 pesos mexicans. L’entitat contempla, d’una banda, un ambiciós desplegament de 12 nous productes en banca d’empreses i banca corporativa i, de l’altra, projecta iniciar una primera fase pel que fa a banca personal, sota un concepte 100% digital d’acord amb les tendències de consum actuals. El 2017, contempla a més l’obertura de 7 nous centres de banca d’empreses a la Ciutat de Mèxic (3), Guadalajara (1), Monterrey (1) i la zona del Bajío (2), així com el creixement de la seva plantilla laboral en un 68%.

Més de 96 milions d’euros dedicats a startups

Banc Sabadell ha destinat en els últims tres anys 96 milions d’euros a startups, com a mostra del seu suport a les companyies emergents de base tecnològica i de la seva aposta per la innovació i l’emprenedoria. El finançament bancari a aquest tipus d’empreses va pujar a més de 90 milions d’euros, i la inversió en capital a través dels vehicles d’inversió BStartup10 i Sabadell Venture va ser de 6 milions. Això es tradueix en el fet que més de 2.300 startups són clientes de Banc Sabadell i que l’entitat participa en el capital de 35 companyies.

Entitat espanyola més destacada al Regne Unit l’any 2016

La Cambra de Comerç d’Espanya a la Gran Bretanya va concedir el 4 d’abril a Banc Sabadell l’Annual Golden Award, com a l’entitat espanyola més destacada al Regne Unit l’any 2016. L’acte d’entrega d’aquest guardó va tenir lloc a l’ambaixada espanyola a Londres i va comptar amb la presència del propi ambaixador espanyol al Regne Unit, Carlos Bastarreche, i del president de Banc Sabadell, Josep Oliu, així com d’una nodrida representació del sector empresarial d’ambdós països.

Finançament de 118 milions de lliures per a 4 parcs eòlics al Regne Unit

El passat 9 de febrer, Banc Sabadell i National Australia Bank van tancar el finançament d’una cartera de 118 milions de lliures per a quatre parcs eòlics al Regne Unit pertanyents a Cubico Sustainable Investments, una de les empreses líders al món dedicada a inversions en infraestructures per a energies renovables. El paquet de deute de 118 milions de lliures va ser concedit per Banc Sabadell i NAB, que van assumir de manera conjunta les funcions de ‘bookrunners’ (coordinadors d’emissió) i ‘mandated lead arrangers’ (bancs promotors del finançament).

  Servei d'atenció al client   Informació a clients   MIFID   Avís legal   Política de privacitat   Política de cookies   Seguretat
Banco de Sabadell, S.A. Avinguda Óscar Esplà, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143.
Entitat de crèdit subjecte a la supervisió del Banc d'Espanya i inscrita en el Registre Administratiu especial amb el número 0081
Adreça de correu electrònic info@bancsabadell.com - Banc de Sabadell, SA, 2014. Tots els drets reservats.